Talantu mūsdienās cilvēki saprot kā spējas , kuras vajag atklāt un izmantot, lai šajā dzīvē būtu veiksmīgāks.

Talants parasti ir spējas, kas tika izkoptas iepriekšējās dzīvēs, un šajā dzīvē tās ir palikušas zemapziņā. Talants var būt spējas, ko piešķir Dievs, par kaut kādiem nopelniem.

Ja cilvēki skatās, ka kādam citam ļoti veicas kaut kādā jomā, un no tā iedvesmoti viņi grib darīt to pašu, tas parasti beidzas ar neveiksmi, jo katram ir cits talants, un cita veiksme.

Vēdās ir teikts, ka talants ir Dieva izpausme. To nevar ar varu izcelt no sevis. Lai talants parādītos, jārada tam labvēlīgi apstākļi, ir jāstrādā tajā jomā.

Talants var uzreiz neizpausties, gadās ka daudzus gadus jāstrādā kamēr talants atveras.

Talantīgam cilvēkam ir vienalga vai citi viņa darbu slavēs vai neslavēs, un vai ar savu darbību varēs labi nopelnīt.

Ja cilvēks nedara to uz ko tam ir talants, tas var pazust.

Parasti cilvēki neapzināti grib darīt to kur viņiem ir talants. Ja cilvēks šajā vai iepriekšējās dzīvēs ir veicis kādas grēcīgas darbības, tad talants paliek apslēpts un neizpaudīsies, kamēr cilvēks izmainīs savu raksturu.

Ja cilvēks ar savu talantu nekalpo Dievam un sabiedrībai, tad Dievs viņam šo talantu atņem. Talantu jāizmanto tā, lai tas pašam un arī citiem cilvēkiem sabiedrībā sagādātu prieku.

Talanta lielākie ienaidnieki ir neizlēmība, neticība sev, apkārtējo skaudība, piesaiste pie darba rezultāta, izklaidība.

Talantīgi cilvēki vienmēr stipri koncentrējas uz savu darbu, un var gadīties kādām citām dzīves jomām pievērš mazāk uzmanības, jo nepietiek laika.

Kā var saprast, kur ir talants? Labs astrologs to varētu pateikt. Nevajag pārmērīgi pūlēties to meklēt sevī.

Jāmēģina vienkārši darīt to, ko tajā brīdī sabiedrība no cilvēka sagaida. Jāsaprot, ka Dievs ir izveidojis šo dzīves situāciju, kas iespējams ļaus pamazām tuvoties vai izpausties talantam.

Katrs grib redzēt sevī kādu augsta līmeņa talantu, bet bieži vien talants ir kaut kādās ikdienišķās lietās, piemēram tīrīt istabu, mazgāt veļu, gatavot ēst, krāsot, līmēt, u.t.t.

Sieviete, kurai ir talants taisīt karjeru ārpus ģimenes, vienalga nedrīkst pamest savu pienākumu pret ģimeni, jo attīstīt savu talantu nepildot pienākumus ģimenē, kad bērni, vīrs un citi radinieki no tā ciešs, ir liels egoisms, kas nav attaisnojams.

Sievietei, lai cik arī viņa būtu talantīga ārpusģimenes jomās, vispirms ir jāizpilda savus Dieva noliktos pienākumus un sūtību. Tika tad, ja ir sakārtotas lietas ar tās galvenajiem pienākumiem, vai arī ar visu pārējo ģimenes locekļu atļauju un svētību viņa var nodoties saviem talantiem, bet tā, lai ģimenē neviens nebūtu no tā nelaimīgs.