Jautājumi un atbildes

Kāpēc man jāseko indiešu vēdām, ja es esmu latvietis un dzīvoju Latvijā?

Līdz 3 gadu tūkstotim pirms mūsu ēras visas civilizētās tautas sekoja vēdām. Tad sākās pakāpeniska cilvēces degradācija, radās aizvien vairāk ateistu, kas novērsās no Dieva un vēdām. Daudzos tūkstošos gadu, migrācijas un karu rezultātā notika tautu pakāpeniska sajaukšanās, dažas tautas izzuda, sajukšanās rezultātā radās jaunas tautas. Agrāk nebija ne vāciešu, ne angļu, ne krievu, ne latviešu, vispār nebija tādu tautu, bija pavisam citas tautas. Latvieši piemēram radās pēdējām palikušajām baltu ciltīm apvienojoties, un izveidoja un to bāzes sintezētu valodu. Balti bija senākā tautu grupa, uz kuru bāzes izveidojās indo-eiropiešu tautas. Arī indiešu tauta kā tāda nepastāv, Indijā ir daudz tautu, kas runā vairāk kā 200 dažādas valodās. Indieši paši vēdas neuzskata par savām, indiešu vēdām, bet gan par svešām, āriešu vēdām. Vēdas sarakstītas sanskritā, valodā, kurā Indijā sadzīvē neviens nerunā.

 

Kurai tautai pieder vēdas, vai eksistē “slāvu” vēdas ?

Atsevišķas personas dažreiz cenšas piedēvēt vēdas kā savai tautai piederošas, piem. krieviem, baltiem, ģermāņiem, u.t.t. īstenībā vēdas ir transnacionālas, tās nepieder nevienai tautai, ne nācijai. Rigvēdā aprakstītā āriešu dzimtene saucās „Hiperboreja” (tulk. “galējā ziemeļu zeme”), un ārieši, kas ienāca Indijā no ziemeļiem un atnesa vēdas, kas vēlāk tika pierakstītas sanskritā, Dievu valodā. Visās indoeiropiešu valodās atrodami vairāk vai mazāk līdzīgu vārdu ar sanskritu. Sanskrits ir visu indoeiropiešu valodu pirmavots, sanskritā ir 52 burti, kur katrai zilbei atbilst burts, kas kvalitatīvi būtiski atšķiras no visām citām mūsdienu valodām. Mūsdienās gandrīz neviens nav spējīgs runāt sanskritā, tik sarežģīta tā ir. Sanskritā katrs burts atbilst kādam skaitlim, katram skaitlim ir forma, katram skaitlim ir noteikta krāsa, bet katram augam atbilst krāsa un skaitlis, bet saskaņā ar Ājurvēdu, katrai planētai atbilst savs skaitlis un krāsa un skaņa, sava mantra, viss ir savā starpā cieši saistīts vienotā sistēmā. Katrai skaņai atbilst burts, kas ir šis skaņas forma. Skaņas kopā veido vārdus, kuru forma atbilst to būtībai. Nevienā no mūsdienu valodām tādu līdzību nav.

Mēs varam būt lepni, ka tieši latviešu valoda ir viena no visbagātākajām valodām pasaulē. Latviešu vēstures pētnieks Ivars Vīks atzīmē, ka tās uzbūve pieder pie lielajiem pasaules brīnumiem, jo vārdi viens ar otru vijas dziļās kopsakarībās. Viņš to apraksta šādi: “Ja mūsu valodu attīra no citvalodu vārdiem, tad izrādās, ka katrs senais vārds saistāms ar veselu vārdu kopu. Daudzu kopu saknes ir savā starpā saistītas ar vairāku līmeņu saitēm. Vēl vairāk, šīs saknes ir tās, no kurām senajās valodās veidoti paši galvenie jēdzieni. Piemēram, sakne dzi. No šīs saknes veidoti dzīvības spēka jēdzieni, piemēram, ķīniešu tsi, ci, či, ciguns. Mūsdienu latviešu valodā – cilvēks, cilts, tad vārdi – dzimt, dzimta, dzimtene u. c., tālāk, dzīvība, dzīve, dzemdēt, dzīšana, dzīsla utt.” Valodnieki un citu jomu pētnieki min vairākas latviešu valodai piemītošas brīnumainas īpašības. Piemēram, attīrīta no citu valodu piemaisījumiem, tā vislabāk atbilst cilvēka elpošanas ritmam. Tā ir ļoti muzikāla valoda, vēl 20. gadsimta sākumā stieptās intonācijas dēļ tā skanējusi kā dziesma. Latviešu valoda ir tuvāka dabai, un tās vārdu spēks ir lielāks. Salīdzinot dažādu tautu dziedniecības un aizsardzības tekstus (buramvārdus), latviešu valodā to teksti ir ļoti īsi, bet citu tautu teksti – pat vairāk nekā desmit reižu garāki.

Vēsturē ir bijuši daudzi mēģinājumi kad kāda tauta centās sev piedēvēt saistību ar āriešiem. Piemēram, Hitlers izplatīja uzskatu, ka vācieši ir īstie āriešu pēcteči. Pēdējā laikā arī vairāki krievu autori izplata viedokli, ka krievu valoda ir visvairāk līdzīgā sanskritam. Ir vispāratzīts fakts, ka no mūsdienu valodām sanskritam visvairāk līdzīgas ir lietuviešu un latviešu valodas, un nemaz nav jābūt valodniekam, lai redzētu, ka tās ir vislīdzīgākās sanskritam. Tomēr visās indoeiropiešu valodās vairāk vai mazāk var atrast ar sanskritu līdzīgus vārdus. Ja papēta valodu, tad latviešu valoda 92% un lietuviešu 93%, bet krievu 64% valodnieciski atbilst sanskritam. Baltu valodas ir daudz vecākas valodas. Krievijas teritorijā ir daudz baltu izcelsmes toponīmi, kuriem nav alternatīvu krievu valodā /saskaņā ar pētnieku Toporovu/, un balti var pretendēt uz lielu Krievijas teritoriju, kā savu agrāk apdzīvotu teritoriju. Skat. http://baltutautas.lv.

Arī viedoklis par to, ka hiperborejieši patiesībā ir krievu senči neiztur nekādu kritiku. Hiperboreja bija āriešu dzimtene, un ārieši no turienes atnāca uz Indiju, un tie runāja sanskritā. Un tikai vēlāk ilgstošā laika periodā no āriešiem atvasinājās visa indoeiropiešu valodu grupa, no kuras vecākā drīzāk bija baltu tautu grupa, no kā atvasinājās lietuviešu un latviešu valodas, tāpat kā slāvu tautu grupā krievu valoda ir tikai viena no daudzajiem atvasinājumiem. Ja hiperborejieši būtu krievi, un tie būtu atnesuši vēdas uz Indiju, tad vēdas būtu sarakstītas krieviski, bet tā tas nav. Patiesībā hiperborejieši ir visu indoeiropiešu tautu senči, un nevienai no tām, ne latviešiem, ne krieviem, ne vāciešiem nav ekskluzīvas tiesības pasludināt tikai sevi par tiešajiem hiperborejiešu pēctečiem, tāpat kā ģimenē nevienam no vairākiem bērniem nav ekskluzīvas tiesības pasludināt sevi par tiešāku vecāku pēcteci nekā viņa brāļi un māsas.

Vēdu paliekas slāvu rakstos ir daudz vairāk saistītas ar slāvu vēsturi, nevis garīgām vērtībām. Vēdas nedalās pēc teritorijas, visur tās ir vienādas, nav pareizi vēdas dalīt pēc teritorijas, pēc būtības, ja kāda cilvēku grupa grib izcelt sevi kā pārāku, tas ir šovinisms un nepamatotas ambīcijas.

 

Ja vieglāk ir dzīvot neko neievērojot, priekš kam sevi ierobežot?

Mēs tagad dzīvojam visatļautības laikmetā. Cilvēki ēd to, kas ienāk prātā, kad ienāk prātā un tik daudz, cik gribās, tāpat ar gulēšanu, guļ tik ilgi cik gribās un kad sanāk, dzīvē izvēlas sev vīru/ sievu vadoties pēc seksuālās iekāres, vērtējot pēc ārējā izskata, dzīvē dara visu lai gūtu baudas, neapgrūtina sevi ar visādiem ierobežojumiem. Tēlaini to varētu salīdzināt ar cilvēku, kurš nav pat izlasījis ceļu satiksmes noteikumus, piesēdies pie automašīnas stūres izbrauc pilsētas ielā, un domā ka varēs ilgi un laimīgi braukt. Cik ilgi viņš tā varēs braukt? Kā likums, šāda braukšana novedīs pie bēdīgām sekām, cilvēks iegūs sev daudz problēmu, bet nesaprazdams, ka pats tās ir izraisījis, domā ka viņam vienkārši nav paveicies.

 

Kā var pierādīt, ka Vēdas ir no Dieva, kāpēc tām jātic kā patiesībai?

Dievu nevar ne pierādīt, ne noliegt ar loģikas palīdzību, jebkuri strīdi ar ateistiem uz loģisku pierādījumu bāzes ir neauglīgi. Ar loģiku visu var pierādīt un ar loģiku visu var arī noliegt. Var izgudrot visādas teorijas un jaukt cilvēkiem ar tām galvu. Mūsdienās ir radītas liels daudzums teoriju, katra savādāka, bet tikai tad, ja šī teorija izturēs laika pārbaudi, tikai tad to droši var uzskatīt par nopietnu. Prakse pierāda ka neviens cilvēks neko fundamentāli jaunu un vērtīgu sociālā jomā nav izgudrojis, neko tādu, kas nav aprakstīts vēdās, bet ir tikai kaut ko pārveidojis, pasniedzis savā izpratnē vēdiskās zināšanas.

Zinātnē uzskata, ka jo jaunāks izgudrojums, jo tas vērtīgāks, bet garīgajā dzīvē uzskata, ka jo vecāka teorija, jo vērtīgāka.

Nav nevienas citas alternatīvas zināšanu sistēmas vēdām, kuras ietver sevī visu vienā vienotā zināšanu sistēmā. Visā vēstures gaitā neviens cilvēks nekad nav piedēvējis sev vēdu autortiesības. Tas ir viens no daudzajiem pierādījumiem tam, ka vēdas nav cilvēku izdomātas.

Modernā zinātne balstās uz atsevišķu indivīdu (ar ierobežotu sapratni) izstrādātām koncepcijām, kas ar laiku mainās, šodien viens atklājums, rīt atklāj ka viss ir pavisam citādi, tātad tas norāda, ka zinātnes atklājumi nav perfektas zināšanas.

 

Lai garīgi pilnveidotos vēlos mācīties astroloģiju, kādu astroloģiju un kur labāk mācīties?

Pirmkārt, astroloģijai nav gandrīz nekā kopīga ar garīgo attīstību. Agrāk to zināja tikai bramini, to nemācījās parasti cilvēki. Ja astroloģija netiek apgūta kopā ar citām Vēdu zināšanām, tad tā garīgo attīstību noteikti nedos. Drīzāk otrādi, ja runa iet par sievietei, tad astroloģijas zināšanas sievieti padarīs augstprātīgu un vīrišķīgu. Tagad mācīties astroloģiju ir moderni, bet jautājums ir vai tas ir tiešām vajadzīgs, it īpaši sievietei. Vēdās ir teikts ka sievietei ir noteikti pavisam citi mērķi un uzdevumi, tās galvenais uzdevums ir mīlestība un attiecības. Astroloģija ir ļoti sarežģīta, lai to apgūtu, ir loti daudz jāmācās. Sievietei šajā pasaulē jāstudē pavisam citas zināšanas, tās kas viņai nepieciešamas sadzīvē – Ājurvēda, ēdiena pagatavošana, mājas iekārtošana, sadzīves maģija, u.c. un pats galvenais kā pareizi veidot un uzturēt attiecības. Tas ir milzīgi plašs zināšanu loks, ko mūsdienās reti kura sieviete zina. Jo patiesībā visur attiecības nosaka sieviete, un tāpēc tieši viņa par tām ir atbildīga. Ja attiecības izjūk tad gandrīz vienmēr  vainīga sieviete (ar retiem izņēmumiem).

Toties astroloģija ir tipiskas vīriešu zināšanas, kas sievietēm ne sevišķi padodas, tas arī redzams, jo pasaulē nav gandrīz neviena slavena astroloģe – sieviete. Tagad, matriarhātā, sievietes cenšas būt kā vīrieši, tiecas pēc vīriešu zināšanām. Ja sieviete izmācās šādas zināšanas, viņa sāk dot padomus, kas ir vīrišķīgi, pieaug viņas egoisms, pamazām pazūd sievišķība, un tas degradē sievieti kā sievieti, samazina viņas iespēju dabūt normālu vīru un realizēt sevi.

 

Kāpēc mūsdienās tik maz kvalitatīvu vīriešu?

To, ka ir tik maz kvalitatīvu vīriešu, tā domā sievietes, kam nav laba karma un atbilstošas kvalitātes, lai tiktu pie kvalitatīva vīrieša. Kvalitatīvai sievietei noteikti atradīsies atbilstošs kvalitatīvs vīrietis. Sieviešu procentuāli ir vairāk, un vēdās ir teikts, ka, jo vairāk būs degradēta sabiedrība, jo lielāks paliks sieviešu īpatsvars tajā. Tātad nākotnē sieviešu būs procentuāli vēl vairāk. Piedzimt par sievieti Kali Jugā jau ir nedaudz sliktāka karma, kā piedzimt par vīrieti. Sievietes, kas ir negrib nevienam pakļauties, un darīt vīriešu lietas, viņām tagad Kali Jugā tiek dota iespēja izbaudīt to, lai viņas saprastu, ka tas ir aplami. Liktenis tām dod iespēju visu darīt pašām, un izbaudīt tā sekas.

Laulības dzīve ir attiecības, bet attiecībās gandrīz visu nosaka sieviete, tāpēc, ka tā ir enerģētiski daudz spēcīgāka. Ja ir veiksmīga laulība, tad tas ir sievietes nopelns, un otrādi, arī pie izjukušajām laulībām vainīgas ir sievietes. Saglabāt laulību ir sievietes uzdevums. Mūsdienās sievietes tiek audzinātas par vīriešiem, un parasti grēko ar to, ka nespēlē sievietes lomu, bet cenšas darīt vīriešu darbus. Par to ir daudz stāstīts un rakstīts. Nākotnē būs vēl sliktāk – saskaņā ar pareģojumiem, kas izdarīti pirms vairākiem tūkstošiem gadu, par šo civilizācijas norieta periodu, kurā mēs dzīvojam, teikts ka arvien vairāk attīstīsies  matriarhāts –  „Sievietes kļūs vīrišķīgas, sievišķā sākotne dominēs pār vīrišķo. Sievietes  būs skaitliskā pārsvarā, un būs spiestas pašas sev pelnīt iztiku. Sievietes uzvedīsies kā vīrieši, darīs visu kā vīrieši, pašas sev izvēlēsies vīrus.” Jo vīrišķīgākas kļūs sievietes, jo nelaimīgākas pašas paliks.

Pie tā, ka nevar atrast sev kvalitatīvu vīru, ir vainīga pati sieviete, kura nevar atrast, jo viņai trūkst sievišķības. Sieviete nevar būt īsteni laimīga, dzīvojot kā vīrietis, tas ir pašapmāns. Ja sieviete dzīvo kā sieviete, tad viņa kļust skaista un pievilcīga, un visiem vajadzīga. Ja sieviete jau ir precējusies ar nekvalitatīvu vīru, tad  arī sievietei ir jākļūst par sievieti, jāuzvedas un jādzīvo kā sievietei, tad jūsu nekvalitatīvais vīrs pamazām kļūs par kvalitatīvu, vai arī ja vēl neesat precēta, tad kvalitatīvais vīrs pats Jūs atradīs, un nevajadzēs žēloties, ka ir maz kvalitatīvu vīriešu. Sīkāk lasīt mūsu sadaļā par attiecībām.

Ko saka Ājurvēda par urīnterapiju?

Droši var dzert tikai govs urīnu, pie kam tas jāatšķaida ar ūdeni, noteiktā proporcijā un šādu terapiju var nozīmēt tikai speciālists. Ājurvēdā  ir arī aprakstīta metode sava urīna dzeršanai, bet  tā pielietojama tikai tad, ja persona ir nedziedināmi slima un ir viņam vairs nekas cits nepalīdz. Pielietojot šo terapiju, notiek tas, ka  viņa ķermenis varbūt arī atveseļojas, bet viņa smalkais ķermenis, prāts un viņa saprāts tiek stipri apgānīts, tā ir ārstēšana tumsonībā. Slimība tad vienkārši tiek apturēta uz laiku, bet cilvēks maksā par to ar spēcīgu sava rakstura pasliktināšanu un varbūt  pat dzīves jēgas maiņu. Tā ir ļoti nopietna  samaksa.

 

 Tagad visi runā, ka tūlīt sāksies zelta laikmets, ko par to saka vēdas?

Par desmit tūkstošu gadu ilgu Zelta laikmetu vēdās, Vaija Prabhanda bija rakstīts : Tur būs cilvēki, kas dejos uz zemes ar paceltām rokām un vertikālu tilaku viņu pierēs. Viņi dziedās Harē Krišnas mahāmantru, kas iznīcinās Kali laikmeta ietekmi uz cilvēkiem, un šie cilvēki iegūs sev atbrīvošanos. Pat Nostradamus bija rakstījis par to, un arī Bībelē ir prognozes, ka būs desmit tūkstoši gadu Dieva laikmets uz zemes. Tas iesākās 2012, bet sāks vairāk izpausties laika periodā no 2035-2040 gadam. Zelta laikmets sāksies, bet ir jāsaprot, ka šis zelta laikmets ir Kali Jugas, Dzels laikmeta ietvaros, kad, kā teikts vēdās, cilvēki ar katru dienu degradēsies, visās jomās, ieskaitot pat garīgos līderus. Daži garīgie līderi sludina viedokli, ka jau nāk gaismas valstība, ir tikai jāaizver acis un jāļaujas svētlaimei. Tā tas nenotiks. Pāreja citā apziņas līmeni ir un vienmēr būs individuāla, nebūs tā, ka visi cilvēki ar lēcienu pāries citā līmenī, ir jāsaprot ka karmas likums vienmēr ir bijis un nekad neatcelsies, un katrs saņems tikai to, ko pats nopelnījis, neatkarīgi no tā kāds laikmets pienācis. Zelta laikmets būs kā iespēja progresēt tikai tiem, kas gribēs strādāt ar sevi, tiem būs iespēja straujai attīstībai, bet tiem pārējiem, kas neko nedarīs, ar aizvērtām acīm gaidīs svētlaimi, tiem saglabāsies degradācijas tendence, nekāda uzlabojuma nebūs nevienam no tiem, kas turpinās dzīvot tumsonībā, nepievēršoties dievam.

Tagad uz zemes viss ir piesārņots – ekoloģija, domas, pat grēki arvien vairāk tiek legalizēti un akceptēti. Katram no mums ir aktīvi jāpiedalās attīrīšanās misijā, sākot ar sevi, un beidzot ar apkārtni, neviens cits to nedarīs.

 

Kāda atšķirība starp ego ar viltus ego?

Apziņa ir dvēseles projekcija materiālajā pasaulē, un to veido materiālās pasaules substances, saprāts, prāts un viltus ego. Viltus ego ir tas, kas grib rūpēties tikai par savu ķermeni un prātu, tas ir egoistisks, tas liek mums censties pēc komforta un baudām. Šis lietas ir strikti nodalītas, Vēdās ir aprakstīta „ego” ar „viltus ego” daba.

Cilvēka patiesais ego, atma, ko simbolizē saule, ir dvēsele, tā ir sevis kā personības, sevis  kā dvēseles apzināšanās, sapratne ka es esmu dvēsele, dieva radīta, nevis ķermenis, un arī ne prāts. Dvēsele eksistē ārpus materiālās pasaules, tā atrodas kopā ar virsdvēseli, kas ir dieva daļa katrā no mums, kas visu saprot, un vēlas lai mēs dzīvotu saskaņā ar dieva likumiem, praktiski tas nozīmē būt laimīgam kalpojot dievam, darot laimīgus citus. Ego ir savas individuālās personības apzināšanās, tās, kas ir vērsta uz mīlestību cilvēkiem un dzīvajām būtnēm visapkārt.

Viltus ego darbība ir gandrīz visu mūsu problēmu un slimību cēlonis, tieši tas arī  ir ļaunuma sakne. Tiklīdz sākam identificēt sevi ar to, kas mēs īstenībā neesam, tas ir ar savu ķermeni un prātu, kad mēs sākam darīt to kas mums patīk, cenšamies būt neatkarīgi, uzskatam ka varam paši izlemt ko darīt un kā pareizi dzīvot, ignorējam Dievu un dievišķās zināšanas, tā rodas visas problēmas.

 

Sieviešu žurnāli

Tie ir ļoti labi dekorēti, bet saturs un enerģētika vienkārši apbēdina. Lielākā daļa no rakstiem ir tukši, un daudzi vienkārši veicina garīgu, psiholoģisku un fizisku degradāciju. Šie žurnāli it kā paredzēti tām sievietēm, kam liktenis licis būt ģimenes dvēselei, mātei, šai cilvēces skaistajai pusei, kam Dievs devis jūtīgu un emocionālu dabu, bet bieži popularizē feminismu un degradāciju. Ļoti gribētos, lai žurnālā parādītos materiāli, kas palīdzētu sievietēm risināt reālus praktiskus jautājumus, palīdzētu lasītājām rast harmoniju un kļūt gudrām.

 

Kas ir Deila Kārnegī psiholoģija?

Šī psiholoģija ir balstīta uz liekulību, tā ir teorija kā pielietot mākslīgi uzspēlētu virspusēju attieksmi, izteicienu un vārdu piemeklēšanu sarunā, teatrālu smaidu un censties izlikties, ka uzmanīgi klausāmies, vai pateikt cilvēkam to, ko šie cilvēki vēlas dzirdēt, un tas viss tiek darīts ar vienu egoistisku domu – manipulēt ar otra cilvēka apziņu savtīgos nolūkos. Tā ir egoistiska teorija, kam nav nekā kopīga ar vēdisko izpratni par to kā pareizi dzīvot, to pielietojot cilvēks var sev iegūt tikai vēl vairāk problēmu.

„Psiho” tulkojumā nozīmē dvēsele. Paradokss ir tas, ka mūsdienu psiholoģija par dvēseli neko nezin, tā pēta tikai prātu. Psihologi vēro cilvēku ārējo uzvedību, un no tās mēģina saprast iekšējo būtību, savukārt Vēdās ir izskaidroti iekšējie principi, iekšējā būtība, un no tā tiek modelēta ārējā uzvedība.

 

Kāpēc daži cilvēki, kas veic garīgas prakses, nemaz tik labi nepaliek?

Ja garīgums kļūst par galveno mērķis dzīvē, tad var sākties problēmas, jo cilvēks var palikt augstprātīgs, lepns, var būt pat agresīvs, viņam rodas sajūta, ka viņš ir pārāks par citiem. Gadās pat, ka šādiem cilvēkiem, kas veic reliģisko praksi ir vairāk psiholoģiskas un karmisko problēmu, nekā parastiem cilvēkiem, it īpaši, ja to prakse ietver mistikas elementus, maģiju. Garīga prakse kā tāda nevar būt galvenais dzīves mērķis. Garīgums ir izpratne, ka viss mūsu dzīvē ir dieva dots, un visi apkārtējie cilvēki ir mūsu skolotāji, un mīlestībai uz dievu ir jāizpaužas kā mīlestībai uz visiem visapkārt, vajag iemācīties būt vienmēr pazemīgam, optimistiskam, draudzīgam un dzīvot citu labā. Dieva mīlestība nozīmē: jūs mīliet sevi un visus apkārt, jo Dievs – tas ir viss, un viss ir vienots, bet katrs no mums ir maza daļiņa no visa.

 

Ko darīt, ja vīrs neseko garīgās attīstībai, tātad tas nav mans īstais?

Katram dievs devis tādu vīru, kādu tas pelnījis. Vajag mācīties to mīlēt un cienīt, neatkarīgi no viņa garīgās attīstības līmenī. Mēģiniet pieņemt to, kāds tas ir. Ja mainīsieties Jūs, arī vīrs  mainīsies, jo vīriešu uzvedība ir lielā mērā atkarīga no sievietes iekšējā stāvokļa. Bet, ja Jūs būsiet  iniciatore laulības šķiršanai, tad visdrīzāk ka dievs labāku vīru jums nedos. Katras sievietes uzdevums ir sociāli realizēt sevi pirmkārt ģimenē, kļūt par sievu un māti, to norāda pilnīgi visas reliģijas un garīgās mācības. Gandrīz neiespējami atrast piemēru, kad sieviete, kas nodevusies garīgām praksēm, dzīvojot bez vīra, ir kaut ko sasniegusi garīgajā dzīvē, ar retiem izņēmumiem, piem. māte Terēza, bet viņa pilnīgi kalpoja dievam. Ir veikti pētījumi, kas parādīja, ka lielākā daļa sieviešu, kas nav kļuvušas par mātēm un kurām nav bijis vīrs, bet nodarbojas ar garīgām praksēm, cieš no psiholoģiskiem traucējumiem un slimībām. Sievietei vajag audzēt sevī dievišķo mīlestību, dzīvojot laicīgo dzīvi, strādāt ar sevi stādot pirmajā vietā beznosacījumu mīlestību pret vīru un apkārtējiem, nevis bez mīlestības realizēt savas ambīcijas un vēlmes pēc garīgām zināšanām.

 

Kas ir “Dvēseles balss”

Dvēsele ir ļoti dziļi mūsos, un tās balsi dzird tikai ļoti tīri cilvēki, svētie. Ja prāts ir netīrs, kāds tas ir gandrīz visiem cilvēkiem, tad dvēseli sadzirdēt un ar to komunicēt nav iespējams. Tas, ko “sadzird” vairums mūsdienu cilvēku, un domā, ka tā ir dvēseles balss, faktiski ir prāta balss, vai pareizāk sakot emocijas. Prāts un emocijas, jeb jūtas, ir viens vesels, tos nevar atdalīt. Emocijas ir zemākā prāta izpausmes forma. Visbiežāk šī emociju balss ir balstīta uz seksuālo kaisli, vai tieksmi pēc citām baudām.

Domas, kas ienāk prātā, un tiek uzskatītas par dvēseles balsi, patiesībā nav dvēseles balss, bet ir veids, kā augstākie spēki liek cilvēkam darīt lietas, lai realizētu viņa karmu. Piemēram, ja sievietei ir negatīvā karma apprecēties ar dzērāju vīru, tad sieviete iepazīstoties ar šo vīrieti iedegsies seksuālajā kaislē, ko pati noturēs par dvēseles balsi, viņas apziņa apmiglojas, un viņa, vairs nespēdama racionāli izvērtēt situāciju, un apprecēsies ar to, bet vēlāk, kad jau būs noslēgta laulība un piedzimis bērns, tad ”rozā brilles” nokritīs, bet būs jau par vēlu un sāksies negatīvās karmas realizācija.