Katra cilvēka pasaules redzējumu pilnībā nosaka viņa iepriekšējās dzīves notikumi un pieredze, kas neļauj pasauli uztvert objektīvi, bet liek saskatīt patiesību sagrozītā veidā.
Katrs cilvēks redz dzīvi caur sava prāta prizmu, kas katram ir individuāla, un parāda realitāti atšķirīgā, sagrozītā veidā. Sakarā ar to ka katram cilvēkam ir sava iepriekšējā pieredze , neviens cilvēks nav spējīgs būt pilnīgi objektīvs. Katram cilvēkam taisnības izpratne ir subjektīva, tā nav un nevar būt objektīva.
Katrs cilvēks pasauli redz tādu, kāds ir viņš pats, ko nosaka viņu raksturs. Otrā cilvēkā vienmēr viņš saskata tās īpašības, kuras piemīt viņam pašam, pat vēl neko nezinot par otru cilvēku viņš tam jau piedēvē savus trūkumus, un uz to pamata veido attiecības.
Taisnību var izteikt daudzos veidos, un katra no tām būs taisnība. Tas, ka katram ir sava taisnība, rada iemeslu konfliktiem. Tikai skaidra sapratne, ka katram ir sava taisnība, palīdzēs izvairīties no konfliktiem. Konfliktā vienmēr jācenšas iejusties otra lomā, paskatīties uz problēmu ar oponenta acīm.