Dēmoniskā mentalitāte ir Dieva noliegšana un cīņa par savu pārākumu.

Dēmonu tumsonība ir karojoša, tiem nav iespējams kaut ko sludināt, iedot zināšanas, viņi par saviem ideāliem cīnās. Visa viņu ideoloģija ir atklāts izaicinājums Dievam. Tā neļauj dvēselei iegūt atbrīvoties no iemiesošanās cikla.

Dēmoni uzskata, ka jutekliskās baudas ir galvenais dzīvē, un tie visu laiku cenšas uzlabot baudu kvalitāti, bet, lai kā arī viņi to censtos, laimi viņi nav spējīgi iegūt. Iemesls tam ir tas, ka laimi dod Dievs. Dēmons uzskata laimi kā materiālu īpašību, bet īstenībā laime nav sasniedzama ar materiālām metodēm.

Dēmoni maldīgi domā, ka viņi valda pasaulē. Patiesībā visas krīzes ir Dieva radītas kā sods par nepareizu dzīvi, cilvēka dvēseles būtības nesapratni. Dēmoni savās tendencēs neņem vērā Dieva gribu, tā ir viņu kļūda.

Kad nav Dieva, tad rodas psiholoģiskas problēmas. Agrāk nebija psihologu, jo tie nebija vajadzīgi, jo cilvēku apziņā bija Dievs. Taču tagad psihologi, kas paši ignorē Dievu, nav spējīgi atrisināt šo cilvēku psiholoģiskās problēmas, bet tikai padziļina tās, dodot aplamus padomus. Psiholoģija tikai tad var palīdzēt, ja tā balstīta uz garīgo zināšanu pamata.

Arī dēmoni cenšas nodarboties ar garīgo attīstību, bet pilnīgi egoistisku mērķu vadīti. Dēmonisms reliģijā izpaužas tā, kad cilvēks grib lai Dievs visu ko viņam dod, tam nolūkam veicot kaut kādas darbības, rituālus, procedūras, it kā Dievam būtu pienākums visiem tiem kas pareizi paprasa automātiski dot kaut kādus labumus.

Dēmoni sagaida no Dieva dāvanas par savu centību, bet paši netaisās neko dot Dievam no sevis, nekādā veidā negrib kalpot Dievam.

Mūsdienās bieži gadās, ka reliģiskie darboņi ir saistīta ar reliģiju tikpat lielā mērā cik teātra kasieris saistīts ar teātri – viņi tikai savāc naudu no ticīgajiem.

Dēmoni paši cenšas modificēt garīgas zināšanas pēc savas izpratnes, paši izdomā savas teorijas, kurās nav paša galvenā – tur nav Dieva. Ja kāds jums stāsta par garīgo attīstību un īpašu spēju sasniegšanu, bet nemaz nepiemin Dievu, tad tas ir cilvēks ar dēmonisku domāšanu.