Ir trīs galvenie iemesli kāpēc cilvēki pārkāpj fundamentālos dabas likumus: mantkārība, kaisle un bailes.

Mantkārība ir īpašība, kad cilvēks visu grib pēc iespējas ātrāk, kaisle, kad cilvēks ir piesaistīts rezultātam un bailes, ka viņš nedabūs sava darba augļus.

Mantkārīgs cilvēks tiecas pēc tādām materiālajām vērtībām, kas ir redzamas un šķiet viegli un ātri iegūstamas. Reliģiozs cilvēks tiecas pēc tādām materiālajām vērtībām, kas nav viegli iegūstamas, kam vajag ziedot daudz no sevis.

Daži domā, ka reliģiozitāte automātiski nāk kopā ar nabadzību. Materiālās pasaules likumi nav pretrunā ar garīgās pasaules likumiem. Patiesībā tieši reliģiozitāte uzlabo labklājību. Ja cilvēks dzenās pēc materiālajām vērtībām pārkāpjot Dieva likumus, tas sagrauj savu dzīvi un neiegūst labklājību, bet ja arī īslaicīgi tam izdosies to iegūt, tad viņš noteikti nebūs par to laimīgs.

Mantkārīgs cilvēks lai apmierinātu savas vēlmes cenšas ekspluatēt visus apkārtējos. Tā dara gandrīz visi. Viņi mācās psiholoģiju, likumdošanu, ekonomiku un biznesa vadību lai varētu manipulēt ar citiem cilvēkiem. Viņi domā ka ar viltību viņi varēs būt laimīgi uz citu rēķina. Prakse rāda  neviena no šim praksēm reāli nestrādā, ja cilvēkam nav pietiekoši daudz labās karmas. Ja arī kādam izdodas iegūt vairāk naudas kā tam pienākas pēc karmas, tad tas patiesībā būs aizņēmies no savas nākotnes, kad tam neizbēgami būs attiecīgi mazāk labklājības.