Patiesīgums dod spēku cilvēka vārdiem un domām.  Ja taisnīgs cilvēks kaut ko pasaka, tad tā arī notiek, cilvēki rīkojas saskaņā ar  viņa teikto. Taisnīgam cilvēkam domas materializējas.

Tagad daudzi runā par to, ka domas materializējas. Zināmā mērā tā ir taisnība, bet tas notiek tikai taisnīgiem cilvēkiem. Tiem, kas melo, domas nav spējīgas materializēties. Par cik lielākā daļa no cilvēkiem mēdz melot, tad viņu domām nav spēka materializēties. Viņi izteiktās vēlmes Dievam, visumam vai vienalga kādiem augstākiem spēkiem, netiek izpildītas.

Agrāk, ja cilvēks kaut ko apsolīja, tad to centās izpildīt par katru cenu. Visi zināja, ka katrs neizpildīts solījums ir uzskatāms par meliem, kas atņem spēku.