Veiksme

Materiālajā pasaulē visi ir neveiksminieki. Pat tie, kas apgalvo, ka viņi ir veiksminieki, patiesībā vienkārši grib parādīt sevi labākā gaismā  nekā patiesībā tas ir. Materiālā pasaule ir ciešanu pasaule, un tāpēc te neviens nevar būt pilnīgi laimīgs un veiksmīgs. Veiksme ir iespējama tikai atsevišķos dzīves periodos, un arī tad tikai dažās dzīves jomās, nekad nevienam nav tā, ka veicās pilnīgi visur.

Liela veiksme piepildīt savus mērķus parasti cilvēkiem vispār netiek dota, vai arī ja tiek dota tad tikai vienu vai dažas reizes dzīvē. Tāpēc pret veiksmi ir jāizturas ļoti atbildīgi, nevajag cerēt ka priekšā sagaida vēl daudzas veiksmes. Ja dzīvē parādās kāda veiksmīga iespēja, tad tas nozīmē, ka to ir jāizmanto, un ir centīgi uz to jāstrādā, jo ar to tikai viss sākās.

Ātri iegūta veiksme nenozīmē liela veiksme. Ātri kaut ko iegūt nozīmē, ka tas ir ļoti bīstami, tad jābūt īpaši uzmanīgam. Liela veiksme nāk lēnām un pamazām.

Ja cilvēks neizmanto savu veiksmi, tad tā var pārvērsties par lielu neveiksmi.

Patiesi veiksmīgs cilvēks ir tikai tāds, kas ir veiksmīgs, gan materiālajā jomā, gan arī garīgajā jomā.

Materiālās vērtības

Tiem cilvēkiem kuri nodarbojas ar garīgo praksi nevajag domāt, ka materiālā dzīve ir kaut kas slikts. Patiesībā materiālās vērtības nav ne sliktas, ne labas pašas par sevi, viss ir atkarīgs no tā kā tās izmanto.  Vēdās ir doti padomi kā dzīvot materiālajā pasaulē paliek nepiesaistītam un neatkarīgam no tās. Vienmēr jāatceras ka viss pieder Dievam,  nevis man.

Mēs nevaram ne izbēgt, ne nodalīties no materiālās pasaules, jo tā ir mums visapkārt, mēs dzīvojam tajā, un tikai pareizi dzīvojot tajā mēs varēsim nonākt garīgajā pasaulē.

Materiālists domā, ka viss kas viņam pieder, ir viņa paša nopelnīts, un visa matērija ir priekš tam, lai viņš to izmantotu savā labā. Ideālists uzskata, ka materiālās vērtības nepieder viņam, bet Dievs viņam tās ir devis, lai viņš tās pareizi izmantotu.

Materiālās vērtības nav bīstamas, tāpat kā ierocis, pats par sevi nav bīstams, bet nemākulīgi apejoties ar to var sakropļot sevi un citus. Visas materiālās vērtības kļūst bīstamas tikai tad, ja tās nepareizi izmanto. Ir svarīgi zināt, kā pareizi izmantot materiālās vērtības, lai nekļūtu par savu muļķīgo vēlmju vergu, un nesāktu degradēties.

Lai varētu pareiza izmantot materiālās vērtības ir svarīgi apzināties savu atbildību to izmantošanā. Ja cilvēks neuzņemas atbildību, tad matērija paliek agresīva pret viņu, un rada viņam nopietnas problēmas.