Iedzimtība

Dvēseles, kas iemiesojas kā mūsu bērni, var ierasties gan no augstākajām pasaulēm, gan no zemākajām, gan arī dvēseles, kas iepriekšējā dzīvē bijuši dzīvnieki. Pret jebkuru no tiem jāizturas vienādi atbildīgi.

Katrs piedzimst tajā valstī, tajā vietā un tajā ģimenē, saskaņā ar savu karmu, tur, kur tam vislabāk dzīvot. Bērna likteni var redzēt plaukstas līnijās, tikko piedzimušam bērnam jau ir plaukstas līnijas.

Vecāki izvēlas bērnu un bērns vecākus, izvēle ir abpusēja, sakarā ar to abu apziņas līmeni un karmu. Parasti bērns iedzimst ģimenē, kurā vecākiem ir karmisks parāds pret bērnu, tātad tas ir jāatdod, šo bērnu audzinot.

Bērns var būt gan jūsu balva par iepriekšējo labo karmu, gan arī karmisks sods par iepriekšējiem grēkiem.

Galvenais nav cilvēka bioloģiskās stāvoklis, bet gan enerģētiskais, kāds ir cilvēka enerģētiskais stāvoklis, tādi bērni arī piedzims.

Bērnam jau pirms dzimšanas ir savs raksturs, temperaments, vērtību sistēma, jau pirms dzimšanas tūkstošiem iepriekšējās dzīvēs izveidojusies sava karma, un vecāki ar savu audzināšanu neko daudz izmainīt nevar.

Vēdās teikts, ka cilvēka bagātība, izglītība, dzīves ilgums un prāta attīstība ir noteikti jau ieņemšanas brīdī. Tas ir – visas šīs lietas jau ir iepriekš noteiktas.