Pēc 21 gada

Pēc 21 gada

Pēc pilngadības vecākiem ir jāaizmirst, ka tas ir viņu bērns, ir jāpārstāj to kontrolēt. Attiecības jāveido uz vienlīdzības bāzes, kā līdzīgs ar līdzīgu.

Vecāki un bērni ir auguši un dzīvo dažādos laikos, atšķirīgas paaudzes, un ir dažādu sabiedrisko kārtību produkts, starp tiem praktiski nav iespējama pilnīga sapratne.

Ja bērns pie vecākiem pievēršas tikai ar savām problēmām tas ir normāli. Tas nozīmē ka viņš vecākiem uzticas un ciena viņu viedokli.

Nevajag uzbāzties bērnam ar saviem padomiem, vajag bērnam pašam vajag ļaut risināt savas problēmas.

Ja tā ir meita, tad tai jāsniedz aizsardzība līdz tam brīdim, kad viņa tiek izdota pie vīra, tikai tad var tai atļaut būt pilnīgi patstāvīgai.