Zināšanu līmeņi

Dievs ir un Dievs ir pilnīgs, bet cilvēks viņu neredz, jo cilvēks ir nepilnīgs, ar ierobežotu uztveres spēju un tāpēc viņš Dievu neredz. Ja Dievs grib viņš var parādīties cilvēkam, bet ja Dievs negribēs parādīties, tad cilvēks nekad nespēs viņu saskatīt.

Ar loģiku nevar pierādīt ka Dieva nav, un nevar arī pierādīt ka Dievs ir.

Zinātne ir netikumiska, tas bija jau rakstītas vēdās. Zinātne ir izglītība bez tikumības.

Zināšanas ir sekojošos līmeņos:

  1. Zināšanas par matēriju, tas ir visa apkārtējā ar jūtu orgāniem sajūtamā pasaule.
  2. Zināšanas par pranu. Prana ir substance, kas nosaka jebkuru kustību. Kaut arī mūsdienās parastam cilvēkam nezināmas, bet vēdiskajā izpratnē sadzīviskas tehnikas, kas dod iespēju uzkrāt un vadīt enerģijas, un apgūstot tās, cilvēks var pārvietot priekšmetus telpā, ar rokām pacelt ļoti smagus priekšmetus, un paši pacelties virs zemas bez muskuļu palīdzības. Cilvēki kas apguvuši šis tehnikas,  demonstrē tās citiem, varbūt var uzdot sevi par īpašiem cilvēkiem, skolotājiem, bet var gadīties, ka, tas tā nav. Mūsdienās, ir teikts vēdās būs daudzi kas uzdosies par svētajiem, savtīgu interešu vadīti. Jāsaprot, ka šīm spējām nav nekā kopīga ar cilvēka garīgo attīstību.
  3. Zināšanas par prātu, sava rakstura īpašību apzināšanās.
  4. Zināšanas par saprātu, Dieva esamības apzināšanās.

Tikai 3 un 4 līmeņa zināšanas dod reālu garīgo attīstību.

Nevajag strīdēties ar cilvēku, kas nāk no tumsonīgu cilvēku vides. Ar ko cilvēks strīdas,  par tādu viņš paliek. Neizteiktais ir labāks nekā izteiktais.

Ar ko cilvēks ir kopā, tāds arī paliek. Kam cilvēks kalpo, tāds arī paliek. Kāds cilvēks vēlas būt, tāds viņš arī paliek.

Nebēdājieties, jo no bēdām cilvēks zaudē: skaistumu, spēku, pavājinās sapratne, veselību.

Zināšanas atnāk  klausot vecākos, dodot ziedojumus, pārmērīgi neizdabāt tam, kam skauž jūsu veiksme.

Nevajag mēģināt apstrīdēt to, ko jūs nezināt.

Nevajag strīdēties ar saviem viesiem.

 

Augstdzimis cilvēks ir tas kuram ir sekojošas īpašības:

Spēj uzvarēt sevi, pašsavaldīšanās, ziedošana, tikumiski tīras laulības, vēdu zināšana, patstāvīga ēdienu dāvāšana citiem.

Tādus cilvēkus apkārtējie paši izvirza vadībā. Ja kāds pats izvirzās vadībā, tad visi viņu cenšas nomest no statusa.

Ja paņem svešu mantu, vai arī, ja cilvēks apvaino svētos, tad viņš zaudē savu augstdzimušā cilvēka statusu.

 

Zemu dzimis cilvēks:

nav askēzes, nav kustīguma, nekontrolē savas jūtas, tikumiski netīras laulības, nezin vēdas, neievēro likumus un noteikumus