Mūsu attiecības ar Dievu

Visaugstākais Dievs ir visa radītājs un visu pasauļu un arī enerģiju valdītājs. Visas enerģijas ir vienotas, tās nāk no Dieva, bet tomēr ir atšķirīgas no Dieva.

Visas dvēseles ir Dieva radītas, to ir bezgala daudz un katra no tām ir bezgala maza, bet katrai no tām piemīt patstāvīga apziņa.

Viena daļa no dvēselēm, kuras ir sakārdinājusi vēlme būt neatkarīgām, ir nonākušas materiālajā pasaulē, ieslīgušas ilūzijā un maldos tās izbauda dažādas ciešanas.

Pārējās dvēseles ir brīvas, tās dzīvo kopā ar Dievu garīgajā pasaulē, nesavtīgi kalpojot Dievam bauda mīlestību un laimi, kas ir miljons reižu lielāka kā vislielākā laime materiālajā pasaulē, tā ir tāda, kādu mēs šeit neviens nevaram pat iedomāties.

Tās dvēseles, kam radās skaudība uz  Dievu, kas pašas gribēja būt Dieva lomā, gribēja būt neatkarīgas un nevienam nekalpot, tām Dievs ir devis iespēju dzīvot šajā materiālajā pasaulē, kur mēs tagad visi esam.

Mēs visi šeit esam nokļuvuši tāpēc, ka negribējām kalpot Dievam un visai sabiedrībai, bet izvēlējāmies dzīvot materiālajā pasaulē, kurā paši gribējām spēlēt Dieva lomu, paši noteikt savu dzīvi, darīt to kas mums patīk, baudot īslaicīgas laimes brīžus, bet pārējā laikā cīnoties ar problēmām un ciešanām, kas visu laiku paliek un viennozīmīgi paliks aizvien lielākas. Par šādiem cilvēkiem Vēdās teikts, ka tāds ir nožēlojams nejēga.

Mēs nevaram un nekad nevarēsim ignorēt faktu, ka Dievs ir radījis visu, mūsu realitāte ir viņa spēles, viņš ir visur, katrā dvēselē viņš ir klāt esošs kā virsdvēsele. Dievs vēro katru mūsu darbību, katru mūsu domu, un gaida, kad mēs sapratīsim, ka tomēr daudz labāk ir dzīvot kalpojot viņam, nevis būt neatkarīgam.

Lai arī katrā no mums ir daļiņa no Dieva, tomēr mēs neesam Dievi, un mums ir katram sava izvēles brīvība. Tāpēc jāsaprot ka viss, kas mums ir apkārt, nav Dievs, un katra dvēsele nav Dievs, jo katrai dvēselei lielā mērā piemīt neatkarība un izvēles iespējas.

Dievs vēro mūs un gaida, kad mēs nāksim pie prāta un atgriezīsimies pie viņa, kur it miljons reižu labāka dzīve, bet kur ir jāpārvar savs ego un jākalpo citiem. Viņš mūs visus mīl un grib pieņemt atpakaļ pie sevis tad, kad mēs paši to sagribēsim.

Materiālajā pasaulē katras dvēseles attīstības augstākais galamērķis ir ar tīru mīlestību kalpot Dievam.

Tikai tādā veidā mēs varam atgriezties pie Dieva viņa pasaulē. Kalpošana Dievam sastāv no Dieva likumu ievērošanas, svēto vārdu klausīšanos, dziedāšanas un svēto vārdu daudzināšanas. Skaņa “om” ir viena no daudzajiem Dieva vārdiem. Vēdās teikts – vienkārši skandiniet Dieva vārdu, lasiet svētos rakstus un jūs pakāpeniski saņemsiet atbrīvi no visām materiālās pasaules važām.

Šī ideja ir visu garīgo zināšanu pamatā, tā caurstrāvo visus Vēdu rakstus. Tas, kas noliedz Vēdas, ir pagrimis viszemākās kārtas cilvēks, tā ir nomaldījusies dvēsele, kas dziļi iegremdējusies tumsonībā.

Pasaulē eksistē daudz dažādu citādu teoriju, kā piemēram materiālisms, kas aicina pielūgt zinātni, tehnoloģijas, kā arī dažādas it kā garīgas teorijas, kas daļēji balstās uz Vēdām, bet patiesībā sludina aplamus uzskatus, tā jaucot cilvēkiem prātus. Piemēram budisti, kuri aicina dvēseli iegremdēties nirvānā, saplūstot ar bezpersonisku visuma enerģiju, bet noliedz Dievu kā personību, patiesībā veic apvainojumu Dievam.

Visi tie garīgie skolotāji, kas akcentē materiālās pasaules enerģētiskos aspektus, kā piemēram māca vairot savu enerģiju nodarbojoties ar dažādām jogas formām, cenšoties ar to palīdzību iegūt sev vairāk materiālās vērtības, varu un baudas, bet nepakārtojot šīs zināšanas un enerģijas kalpošanai Dievam, tādā veidā neiegūs atbrīvi, bet gan nopelnīs sev negatīvu karmu.

Lai piepildītu viņu vēlmes, Dievs šādus cilvēkus šajā dzīvē apbalvo ar dažādām spējām un priekšrocībām, dodot tiem iluzoru īslaicīgu laimi, bet tie tādā veidā nekad nesasniegs Dievu un nenonāks garīgajā pasaulē.

Visas prakses un teorijas, kas noliedz Dievu kā personību, patiesībā ir pretrunā ar Vēdām. Vēdās tiešā veidā visur ir norādes par Dievu kā personību un bhakti jogu, kā mīlestību un kalpošanu Dievam, kā vienīgo veidu kā sasniegt Dievu.