Bērni ir mūsu nākotne

Bērni ir mūsu nākotne. Parasti ar to saprot, ka bērni ir sabiedrības nākotne tāpēc, ka bērni izaug un kādi būs mūsu bērni, tādi arī būs izveidojusies sabiedrība. Taču katra cilvēka konkrētais bērns stipri ietekmē šī konkrētā vecāka nākotni, tāpēc agrāk bērnu jautājumam piegrieza ļoti lielu vērību.

Tas, kā mēs izturēsimies pret bērniem, tas noteiks kāda būs katra no mums nākotne, gan šajā materiālajā pasaulē, gan pēc nāves nākošajā dzīvē.

Bērni mūs var gan atbrīvot no elles, gan arī novest mūs tur pēc nāves (tad ja vecāki lutina un neaudzina bērnu), tāpēc ir ļoti svarīga pareiza attieksme pret bērniem.

Ja vecāki izaudzina labestīgu bērnu, viņi iegūst labu karmu gan šajā, gan nākošajās dzīvēs.

Bērns, kas ienāk jūsu ģimenē lielā mērā izmainīs jūsu karmu, tāpēc ir ļoti svarīgi kāds bērns piedzimst.

Mūsdienās sociumā viss tiek noorganizēts tā lai sieviete nevarētu palikt stāvoklī un nevarētu realizēt savu mātes dharmu. Masu informācijas līdzekļi propagandē vieglu dzīvi bez bērniem. Izglītība, darbs, sociālie apstākļi viss ir iekārtots tā, lai sieviete nedzemdētu. Tās sievietes, kas nolemj dzemdēt, jau ir varones.