Vēsture, kosmoloģija

Visumā viss ir apdzīvots, tikai mēs to nespējam saskatīt. Tas ir kā piem. mikrobu līmeni mēs neredzam, bet ja paņemam mikroskopu, tad redzam vienu mazu daļu no mikrobu pasaules.