Vienlīdzība ģimenē

Nevar būt vienlīdzība ģimenē, jo vīrs un sieva, katrs ir pavisam savādāks, abi ir pilnīgi atšķirīgi un katram ir savi uzdevumi un savi pienākumi, ko tiem uzlicis Dievs.

Jebkura vienlīdzības ideja ir aplama, jo vienlīdzība iespējama tikai dvēseles līmenī, tā nav iespējama materiālajā līmeni.

Mūsu sabiedrībā daudz kas tiek nolīdzināts neņemot vērā to atšķirības.

Kā nevar būt vienlīdzība starp suni un kaķi, tā arī nevar būt vienlīdzība starp vīru un sievu. Suns var ķert peles, un kaķis sargāt māju, bet labāk tomēr katram darīt to, kas tam labāk padodas.

Ja kāds ar varu centīsies un ieviesīs vienlīdzību ģimenē, tas nozīmēs to, ka vīrs neaizsargās sievu, jo vīrs var aizsargāt tikai tādu sievu, kas viņam pakļaujas. Ja sieva vīram nepakļausies, tad arī vīrs viņu neaizsargās.

Tā sieviete, kas ģimenē centīsies ieviest vienlīdzības principu, tā panāks tikai to, ka apmaiņā pret saviem pienākumiem iegūs sev daļu no vīra pienākumiem, un rezultātā pati visvairāk dabūs no tā ciest.

Mēģināt iekārtot vienlīdzību ģimenes attiecībās ir muļķība, jo reāli tā nav iespējama. Bez tam vienlīdzības ieviešana agri vai vēlu novedīs pie konfliktiem.

Jo neatkarīgāka kļūst sieviete, jo nelaimīgāka viņa paliks, jo vairāk pašai par sevi būs jāgādā.

Vīrietis var rūpēties tikai par tādu sievieti, kura ir no viņa ir atkarīga, kuru viņš uzskata par savu. Par neatkarīgu sievietei vīrietis nerūpēsies.

Tikai tās sievietes, kas ir cietušas neveiksmi attiecībās, popularizē tādu viedokli, ka ir jābūt vienlīdzībai un sievietei vajag būt neatkarīgai, pašai vajag pelnīt naudu, jo visi vīrieši ir idioti un nevajag viņiem pakļauties, jo viņi tāpat nepalīdzēs.

Ģimenē  sievai un vīram jābūt ar vienādu garīgās attīstības līmeni. Vienāds līmenis nozīmē to, ka ir tie paši mērķi, un tā pati vērtību sistēma, nevis tikpat daudz naudas, statuss vai zināšanas.

Tieši tas, kā cilvēks uzvedas ģimenē, visvairāk nosaka kāda būs cilvēka nākošā dzīve.

Vecākajam ir tiesības pamācīt jaunāko, bet jaunākajam nav tiesības pamācīt vecāko. Jaunākais var pamācīt vecāko tikai tad, ja vecākais pats to prasa.