Materiālās pasaules evolūcija

Mūsdienu zinātne apgalvo, it kā kaut kādā evolūcijas procesā nedzīvā matērija ir pārvērtusies par dzīvu, nedzīvs akmens ir kļuvis dzīvs, un pēc tam arī saprātīgs. Zemākās dzīvības formas it kā evolucionējot augstākās, līdz beidzot ir radies cilvēks, un visbeidzot cilvēks ir izdomājis Dievu.

Vēdās dots skaidrojums, ka viss ir pilnīgi otrādi.

Visa pamatā ir Dievs, kas ir radīja apziņu. Apziņa ir garīga, tai piemīt spēja ieņemt dažādas formas. Apziņa var pārvērsties par matēriju. Matērija ir apziņas eksistences forma. Mūsu sajūtas spēj uztvert tika virspusējo matērijas formu, bet aiz tā, ko mēs spējam uztvert, aiz tā visa stāv personības. Aiz visas matērijas stāv personības, jebkurai matērijas formai ir apziņa, piemēram, ēnai ir apziņa, ēna ir personība.

Jebkura materiālā objekta evolūcija notiek šādi: vispirms Virsdvēsele rada dvēseles, personības, kas pārveidojas par rupjo apziņu un tās tālāk kļūst par matērijas formām, pie kam katrai no šīm jaunradītajām matērijas formām saglabājas apziņa. No šejienes izriet, ka jebkas, ko mēs sajūtam  materiālajā pasaulē, ir personības ar apziņu – akmens, koks, kalns, gaisma.

Personības nepārvēršas par matēriju uzreiz. Sākotnēji viss ir tīra apziņa, kas tālāk iziet cauri transformācijas procesam, ko nosaka karmas likumi. Ja apziņa ir nepilnvērtīga, tad karmas likumu rezultātā tā iemiesojas materiālajā pasaulē, pieņemot kustīgu vai nekustīgu objektu formu.  Vispirms apziņa ieņem pusapzinātības formu, tāpēc lai spētu uztvert matēriju. Apziņa, kas iegremdējusies materiālajā pasaulē attālinās no dvēseles, to ļoti vāji sajūt.

Katra matērija ir atvasinājums no kaut kādas apziņas, apziņas projekcija materiālajā pasaulē. Katrai dzīvai būtnei, katrai apziņa, kas pieņēmusi materiālā objekta formu piemīt trīs īpašības – apziņa, sajūtas un griba.

Viedie pat pret visiem priekšmetiem izturas kā pret personībām, jo katrs priekšmets ir tāda pat dvēsele kā mēs, tikai citā attīstības stadijā. Svarīgi apzināties, ka iespējams mēs paši kaut kad bijām priekšmeti, un priekšmeti varbūt kaut kad ir bijuši cilvēki. Attīstība nav vienvirziena, tā var iet gan uz augšu gan uz leju.