Mantras

Cilvēki domā, ka skaitot kaut kādu mantru varēs iegūt sev kādu materiālo labumu vai atrisināt sadzīves grūtības, it kā tas automātiski strādā, vienkārši noskaita dažus vārdus, un tūlīt varēs saņem prasītos labumus.

Katrus principus, likumsakarības kāds pārvalda, tāpat kā piemēram, satiksmes noteikumus uzmana ceļu policija, un to pārkāpšana automātiski nerada zaudējumu, bet tikai persona, ceļu policists, nosaka sodu.

Tāpat katra mantra ir vēršanās pie kāda no augstākiem spēkiem, tieši pie tā, kam tiek skaitīta konkrētā mantra. Mantra nav impersonāla, tā ir vēršanās pie noteikta personības. Tāpat kā mūs var sodīt, tā arī visus labumus dzīvē mums var dot tikai Dievs, vai augstākie spēki viņa vārdā.

Jāsaprot, ka nevienam no augstākiem spēkiem nav obligāti jāizpilda mūsu lūgumi, ko mēs izsakām tīri mehāniski skaitot mantru. To arī sadzīvē var redzēt, ka reti kuram mantras skaitītājam tiek izpildīts viņa lūgums.

Lai augstākie spēki izpildītu mantras skaitītāja lūgumu, ir jāizpildās veselai virknei nosacījumu:

Mantru var iedot tikai svēts cilvēks. Izņēmums ir tikai maha-mantra, to var skaitīt ikviens, bez nekādiem citiem nosacījumiem.

Mantra ir jāizrunā skaidri un ar pareizu sanskrita izrunu, bez kļūdām.

Cilvēkam pašam jābūt ar tīru sirdi un lūgumam jābūt nesavtīgam.

Mantrā cilvēks pievēršas augstākajiem spēkiem. Ja cilvēķs negrib dot tiem nekādus apsolījumus, pats neievēro likumus, tad var droši teikt, ka tā netiks izpildīta.

Ja cilvēks skait mantru un izsaka savu lūgumu bez cieņas, padevības un vēlmes sekot Dieva likumiem, tad viņa lūgums visdrīzāk paliks neizpildīts. Lai mūsu lūgums tiktu izpildīts, mums ir kaut kādā veidā jāmaksā vai jāsola samaksāt ar savu padevību, atteikšanos no grēcīgām darbībām, sava rakstura uzlabošanu.

Ja skaita mantru, vajag saprast mantras jēgu. Ja skolotājs, guru personīgi neiedod un neizskaidro iedotās mantras jēgu, tad tā nestrādā. Mantru var iedot tikai guru.

Mantra jāskaita no sirds, ar tādu noskaņu kā bērns sauc māti. Lai būtu jūtams rezultāts ir jābūt kalpošanai un mīlestībai.

 

 

 

 

 

 

Ja mantras skaita cilvēks tumsonībā, tas ir kā dedzināt slapju malku. Jo lielāka tumsonība, jo mazāks efekts no mantras skaitīšanas.

Mehāniski skaitīt mantras cerībā, ka kaut kas uzlabosies, nav vērts. Cilvēks var tūkstošiem reizes skaitīt mantru kā papagailis, bet no tā būs minimāls efekts. Mehāniski skaitīt mantru cerībā, ka kaut kas automātiski uzlabosies, ir neefektīvi. Kaut kāds labums noteikti būs, bet ne tāds kādu varbūt sagaida cilvēks.

Ja cilvēks pats grib vadīt savu dzīvi, ignorē augstākos spēkus un Dieva likumus, tad augstākie spēki viņu arī ignorēs un viņam nepalīdzēs.

 

 

Tika veikts šāds eksperiments:

 

Viena grupa skaitīja “Hare Krišna” maha-mantru, otra visu laiku atkārtoja “Pepsi kola”, Pirmajiemm biolauks iztaisnojās, sāka labi strādāt abas smadzeņu puslodes. Cilvēki atbrīvojās no stresa, elpošana kļuva kā dziļā miegā. Tādi bija tikai ārējie rezultāti, ko varēja izmērīt, patiesībā iekšēji notika daudz svarīgākas pārmaiņas.

Otriem, kas skaitīja “Pepsi kola”, nenotika nekādas pozitīvas izmaiņas, tieši otrādi, ar laiku viņus pārņēma ļoti slikta sajūta.