Nāve

Dzīves laikā dvēsele dzīvo iemiesojusies materiālajā ķermenī, līdzīgi kā šoferis iesēžas mašīnā. Mašīnas vadītājs ir atsevišķā dvēsele. Uz doto dzīves periodu dvēsele kļūst par mašīnas īpašnieci un noteicēju, taču faktiskais mašīnas īpašnieks ir Dievs, kas dvēselei šo mašīnu ir radījis un iedevis lietošanā, kā Virsdvēsele pats sēž blakus dvēselei mašīnā un uzmanīgi vēro ko dvēsele darīs. Saule, mēness, Zeme, uguns, gaiss, ūdens, debesis, padievi un Virsdvēsele ir dzīvās būtnes darbības liecinieki.

Kad mašīnas darba mūžs beidzas, tad notiek dvēsele pārceļošana un Dievs tai dod citu mašīnu. Kad dzīvā būtne pāriet no sava esošā ķermeņa uz nākamo ķermeni, kuru rada viņa paša karma, viņš pilnībā aizmirst visu sava iepriekšējā ķermeņa pieredzi. Šī pilnīgā savas iepriekšējās materiālās identitātes aizmiršana tiek saukta par nāvi. (Bhagavata Purāna 11.22.39)

Ja dvēsele savas dzīves laikā ir daudz grēkojusi, tad pirms viņai tiek dots nākamais ķermenis, tai tiek piespriests noteikta ilguma un noteikt veida sods kādā no daudzajām ellēm, atkarībā no tā kādus grēkus dvēsele ir pastrādājusi.

Taisnīgo tiesu spriež Jamāradža, kas ir pats Dieva iemiesojums. Jamāradža zin par cilvēku absolūti visu, arī to, ko pats cilvēks ir sen aizmirsis. Jamāradža ir absolūti taisnīgs, tīra garīga personība, viņš nav ļauns, un viņam nav nekāda naida pret grēciniekiem, viņš tikai izpilda savu pienākumu. Ja tiesnesis piespriež noziedzniekam bargu sodu, tas nenozīmē, ka tiesnesis ir ļauns. Jamāradža ir Dieva pārstāvis, kas valda pār ellēm, un kuram Dievs ir uzdevis nodarboties ar grēcinieku sodīšanu. Soda izpildītāji gan var būt ļauni.

Nākamo ķermeni dvēsele var saņemt ne tikai uz Zemes, bet arī uz citām planētām, un arī citos visumos. Ir miljoniem visumu ar daudzām planētām ar materiālajām pasaulēm, bet ir vēl četras reizes vairāk Visumu ar garīgajām pasaulēm. Un visus šos visumus ir radījis viens un tas pats Dievs, un visos Visumos dzīvo cilvēkveidīgas būtnes.

Diemžēl daudzi cilvēki domā, ka šī planēta ir viss, un visapkārt tai nav nekā cita. Tā ir tādas vardes filozofija, kas visu mūžu dzīvodama akā, nespēj iztēloties, cik liels ir okeāns.