Senie pareģojumi

Vēdās ir atrodami ļoti daudzi pareģojumi par laikmetu, kurā mēs tagad dzīvojam, no kuriem daudzi pareģojumi jau ir piepildījušies:

Cilvēkiem mūsdienās ir tik slikta atmiņa, ka viņi ne tikai nevar atcerēties vēdas, bet nespēs atcerēties pat to, ko viņiem tajā dienā jādara, taču neskatoties uz to, katrs cilvēks pie sevis maldīgi domā, ka viņš ir diezgan liels speciālists visās jomās.

Agrāk pat mūzikas gabali un dziesmas bija ļoti garas, vēl pavisam nesen simfonijas bija stundām ilgas, bet tagad dziesmas ilgst tikai dažas minūtes, jo cilvēki nav spējīgi ilgāk koncentrēties un vienu dziesmu.

Senajos pareģojumos teikts, ka mūsu laikmetā cilvēki brauks ar mehāniskiem transporta līdzekļiem, kā rezultātā viņiem ļoti pasliktināsies veselība, viņi ēdis pārtiku, kas ražota ar mehāniskiem līdzekļiem, un viņiem krūtīs būs mehāniska sirds, kas nebūs spējīga mīlēt.

Cilvēki uzskatīs, ka visums radies kaut kāda nesaprotama sprādziena rezultātā, ka cilvēks ir ķermenis, kas virzās uz priekšu ar nezin kur radušos impulsu palīdzību. Ārsti cilvēku ārstēs kā mehānismu, kas sastāv no atsevišķām daļām, viņi uzskatīs, ka cilvēks ir atsevišķu orgānu kopums, un ārstēs katru orgānu atsevišķi.

Cilvēka prāts būs kā mērkaķis, kas ne mirkli nespēj būt mierīgs, tas visu laiku gribēs kaut ko jaunu un interesantu.

Kali Jugā 75% cilvēku būs grēcinieki un tikai 25% tādu, kas pieļaus Dieva eksistenci, bet pa pusei dzīvos materiālismā.

Pareģojumi par mūsu laikmetu, kas bija pierakstīti pirms 5000 gadiem Bhāgava Purānā:

Cilvēku reliģiozitāte, patiesums, tīrību, tolerance, žēlsirdība, mūža ilgums, fiziskais spēks un atmiņa ar katru dienu samazināsies.

Vēdera piepildīšana kļūs par cilvēku galveno dzīves mērķi.

Nekaunīga cilvēku rīcība sabiedrībā tiks pieņemts kā normāla un pareiza.

Tas, kas spēs uzturēt ģimeni, tiks uzskatīts par gudru cilvēku.

Ja vien cilvēks būs bagāts, tas tiks uzskatīts par veiksmīgu cilvēku ar pareizu uzvedību un labām īpašībām.

Likums un taisnīgums tiks piemēroti saskaņā ar cilvēka bagātību un varu.

Cilvēku panākumi biznesā būs lielā mērā atkarīgi no viņu viltības.

Cilvēka dzīves pareizība tiks nopietni apšaubīta, ja viņš nevarēs nopelnīt sev labu iztiku.

Tas cilvēks, kurš mācēs gudri žonglēt ar vārdiem tiks uzskatīts par mācītu vīru.

Jebkuru cilvēku, kuram nebūs naudas, uzskatīs par zemu kritušu.

Liekulība tiks uzskatīta kā pozitīva īpašība

Vīrieši un sievietes dzīvos kopā, tikai pamatojoties uz savstarpēju simpātiju pamata, kas balstītas uz ārējo izskatu.

Sievišķība un vīrišķība tiks vērtēta tikai pēc to spējām un kvalitātēm seksā.

Tiks uzskatīts ka cilvēka skaistums ir galvenokārt atkarīgs no viņa frizūras.

Laulības tiks slēgtas vienkārši mutiskas vienojoties.

Cilvēks domās, ka tad, ja viņš ir saģērbies un nomazgājies, ar to pietiek, lai viņš var droši parādīties sabiedrībā.

Sabiedrībā būs daudz korumpētu cilvēku.

Jebkurš cilvēks, neatkarīgi no viņa saprāta un piederības sociālajām klasēm, ja tas parādīs sevi kā bagātu un spēcīgu cilvēku, varēs iegūt politisko varu.

Cilvēki necienīs un neaizsargās savus vecākus, bet cienīs tos, kam ir spēks un pieder vara.

Cilvēki kultivēs naidu viens pret otru pat nelielas naudas summas dēļ, aizmirstot par visām draudzīgajām attiecībām, pat savus radiniekus tie būs gatavi nogalināt.

Zemiski cilvēki, maldinot apkārtējos, uzdosies par nabagiem, pieņems cilvēku labdarības ziedojumus un tā pelnīs sev iztiku.

Svētvietas netiks cienītas, tās tiks uzskatītas kā kaut kas tik pat vērtīgs, kā jebkura ūdenskrātuve kaut kur pie dabas.

Daudzi ievēros reliģijas principus tikai savas reputācijas dēļ.

Daudzi tā sauktie priesteri un intelektuāļi savu dzīvi veltīs vēdera un ģenitāliju vajadzību apmierināšanai.
Tie, kas neko nezinās par reliģiju, uzdos sevi par augsti garīgiem un no tribīnes runās par reliģijas principiem.

Ateisti dažādi spekulatīvi interpretēs Vēdas.

Par svētu cilvēku uzskatīs katru, kam būs ārējie atribūti, kaut vai tikai tas būs nopircis un valkās ap kaklu lūgšanu krelles.

Cilvēka garīgās attīstības līmeni noteiks tikai pēc ārējiem simboliem – diploma un ieņemamā amata.

Strādnieki tūlīt pametīs savus darba devēju, ja tas būs pazaudējis savu biznesu un bagātību, pat tad, ja tas būs svēts cilvēks ar priekšzīmīgu raksturu.

Vecākie pametīs un nerūpēsies par saviem padotajiem, kas  būs nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī, pat ja šis cilvēks būs tiem kalpojis ļoti ilgu laiku.

Govis tiks nogalinātas, kad viņas pārtrauks dod pienu.

Pilsētās dominēs zagļi.

Politiskie līderi nekaunīgi veģetēs uz pārējo iedzīvotāju rēķina.

Nebūs nekā stabila, visur viss ātri mainīsies.

Visur valdīs zemākās kastas (garīgi neattīstīti cilvēki) cilvēki, tie izdos likumus un uzstādīs noteikumus pēc kuriem dzīvot sabiedrībai, un paši valdīs un vadīs procesus, viss būs pakļauts viņiem, tie strādās valsts pārvaldē, uzņēmumu vadībā, kā arī būs garīgie līderi, mācītāji.

Valsts pārvaldē valdīs korupcija. Nekompetenti cilvēki, nemākulīgi pārvaldot valsti to izputinās, uzliks cilvēkiem arvien lielākus nodokļus, kurus cilvēki vairs nespēs nomaksāt.

Neattīstīti zemākās kastas cilvēki izvirzīs dažādus lozungus par vienlīdzību, ka visiem ir vienādas tiesības visās jomās.

Sievietes kļūs vīrišķīgas, sievišķā sākotne centīsies dominēt pār vīrišķo, sievietes uzvedīsies kā vīrieši, pašas sev izvēlēsies vīrus.

Sievietes  būs ievērojamā skaitliskā pārsvarā, un būs spiestas pašas sev pelnīt iztiku.

Arvien mazāk precēsies, cilvēki nedibinās ģimenes, bet dzīvos atsevišķi, veidos nestabilas egoistiska izdevīguma attiecības.

Seksuālās minoritātes kļūs par vairākumu.

Cilvēki neticēs dievam, bet dzīvē centīsies apmierināt savas egoistiskās iegribas un tieksies pēc baudām. Katrs domās tikai par sevi.

Svēto zināšanu grāmatas tirgos tirgū kopā ar sēnalām.

Cilvēki nepildīs solījumus, meli kļūs par ikdienu.

Katrā mājā sēdēs sātans ar asti uz jumta (šeit domāts TV)

Sabiedrības autoritātes būs šova biznesa pārstāvji, dziedātāji, mākslinieki.

Rūpniecības mehanizācija, automatizācija pakāpeniski likvidēs vajadzību pēc cilvēkiem, radīsies liels daudzums nevajadzīgu cilvēku, kuriem nebūs darbs.

Cilvēku skaits pieaugs, un radīsies arvien vairāk nevienam nevajadzīgu bērnu, par kuriem viņu vecāki nerūpēsies

Nevajadzīgie cilvēki nodosies alkoholam un narkotikām, veidos noziedznieku bandas, kas terorizēs pārējos cilvēkus.

Cilvēkiem strauji pasliktināsies veselība, pilnīgi visi būs slimi, katram būs   viena vai vairākas slimības.

Radīsies arvien jaunas slimības, bet ārsti nemācēs un negribēs tās ārstēt.

Dzims aizvien vairāk psihiski un fiziski nepilnvērtīgi un kropli cilvēki.

Apgrozībā būs arvien lielāks daudzums naudas, kurai nav seguma, naudas vērtība visu laiku devalvēsies.

Cilvēki migrēs no vietas uz vietu, sajauksies pasaules mērogā, pamazām izzudīs kultūras, nacionālās un rasu atšķirības, cilvēki kļūst par kosmopolītiem.

Paliks arvien mazāk izglītotu cilvēku, izglītība būs dārga un cilvēkiem būs slinkums mācīties

 

Mūsdienās

Masu informācijas līdzekļi – brahmana darbs, reklamēs netikumību, degradēs tautu, un tā paši sev iegūs ļoti negatīvu karmu.

Daudzi psihologi, kam jāārstē dvēsele, paši netic ka dvēsele eksistē, tāpēc nespēj dvēseli ārstēt.

Daudzi juristi, kam būtu jācīnās par taisnību, aizstāv noziedzniekus, ar mērķi nopelnīt.

Daudzi ārsti nav ieinteresēts cilvēkus izārstēt, jo ar to samazinās viņu ienākumi.

Daudzi skolotāji nav ieinteresēti citus iemācīt, jo ar to iegūst konkurentu un var pazaudēt savu statusu.

Arvien vairāk muzikanti paliek nevajadzīgi, viņus iznīcina skaņu ieraksti (radio, TV un internets).

Kino “nogalina” aktierus, un tāpēc daudzi aktieri kļūst nevajadzīgi.

Ja attīstītāka paliks tehnoloģijas, jo lielāks bezdarbs sāksies, un tas visu laiku turpināsies.

Valsts, kuras valdība neciena talantīgus un gudrus cilvēkus, tāda valsts pati sevi iznīcina. (Japānā, kur ļoti ciena gudrus cilvēkus, ir redzams tehnoloģiskais progress).

 

Stipri tālākā nākotnē

Valsts pārvaldes ierēdņi, gribēdami dzīvot arvien labāk, arvien vairāk cels nodokļus, līdz kamēr cilvēki vairs nespēs tos nomaksāt.

Bada un pārmērīgi lielu nodokļu vajāti, cilvēki sāks ēst koku lapas, saknes, nomedīto dzīvnieku gaļu, augļus, ziedus un sēklas.

Cilvēki atteiksies maksāt nodokļus, un valsts pārvalde paliks bez līdzekļiem, un sabruks,  sāksies vispārējs haoss, izzudīs valstis un valstu robežas.

Cilvēku skaits stipri samazināsies globālu katastrofu un pilsoņkaru rezultātā, uz zemes paliks ļoti maz cilvēku

Kad cilvēci pārsteigs ilgstošs sausums, zeme paliks pilnīgi izpostīta.

Būs daudzi neražas gadi un sāksies vispārējs bads.

Cilvēki vēl vairāk tiks samocīti no savstarpējām ķildām, bada, slāpēm, slimībām un citām problēmām.

Sāksies masveida migrācija, cilvēki pārvietosies no reģiona uz reģionu meklējot pārtiku.

Cilvēku dzīves ilgums saruks līdz pat vidēji 20 gadiem, tie nemācīsies, neies skolās.

Cilvēki paliks mazāki augumā, līdz apmēram 1 m garumam.

Dzeramais ūdens izbeigsies un nebūs pat ar ko nomazgāties. Upēs, ezeros un jūrās ūdens būs saindēts un smirdīgs.

Visapkārt būs tukšas, pamestas ēkas, grausti un drupas.

Bruņotu cilvēki bandas braukās apkārt bruņumašīnās,  siros meklēdami pārtiku.

Katrs cīnīsies tikai par sevi, izzudīs draudzība un līdzcietība, valdīs cietsirdība un nežēlība, labu darbu atmaksās ar ļaunumu

Seksuālās attiecības būs jebkuru cilvēku starpā, bieži pēc seksa partnerus nogalinās un apēdīs

Temperatūra uz zemes palielināsies, kļūs ļoti karsts, lai glābtos no karstuma cilvēki dzīvos pamestajos pagrabos

Paēst un padzerties būs liela greznība.

Dzīvnieki un kukaiņi izaugs ļoti gigantiskos izmēros, kļūs agresīvi un uzbruks cilvēkiem.