No kuriens nāk bērna dvēsele

Pazīmes tam, no kurienes ieradusies bērna dvēsele, ir šādas:

Tie, kas īpaši neizceļas uz pārējo fona, bijuši cilvēki iepriekšējā dzīvē.

Tie, kas uzdot īpaši filozofiskus jautājumus, par Dievu, ir līdzjūtīgi, iejūtīgi, runā par mīlestību, ar visu apmierināti, cenšas citus netraucēt, tie iespējams nāk no augstākajām pasaulēm.

Tie, kas ar visu neapmierināti, ir ļoti tehnokrātiski, apbrīnojami ātri apgūst un labi saprot tehniku, strādā ar datoriem, tie ieradušies no zemākajām pasaulēm, tiem parasti emocijas svešas, tie ir nejūtīgi, un priecājas par cita nelaimi.

Tie, kas pilnīgi neklausa, tiecas tikai uz fiziskām baudām, komfortu, neatzīst vecākus, nepadodas mācības un negrib mācīties, nesaprot pienākumus, tie iespējams nāk no dzīvniekiem. No zemākām pasaulēm.

Tie kas priecājas par primitīvām lietām. Viņam liekas ka viss te ir ļoti labi. Viņš dabiski izturas pret visu. Ja no augstākām pasaulēm, jutīsies šeit kā ellē.

Kā var noteikt no kādām pasaulēm iemiesojusies dvēsele ir bērns:

Ja atnācis no augstākajām planētam:

 1. No satja loka – mazgājas vairākas reizes dienā, necieš netīru apģērbu, mīl taisnību, necieš nekādus melus, ir patiesi un ar visu samierinās, ir vienkārši, izrāda dziļu cieņu vecākajiem, ļoti viesmīlīgi.
 2. No džana loka –vīrišķīgi un spēcīgi, satva gunā, spēks vienmēr virzīt uz pareizu darbību, patiesi ciena apkārtējos visus, vienaldzīgi pret seksu, mācās vēdiskos likumus un tos stingri ievēro,

3.Tapa loka – zaļgana matu krāsa un āda, attīstīti, tos neuztrauc ne aukstums ne karstums,

 1. Mahar loka – bagāti, ļoti taisnīgi, žēlsirdīgi
 2. Svarga loka – harmoniski, talantīgi, jautrs raksturs, muzikanti, loti mīl dabu
 3. Bhuvar loka – loti laba atmiņa un spēcīga taisnīguma sajūta, nav divkosīgi, skaudīgi, spējīgi rīkoties izlēmīgi, nav ilūziju, saprātīgi

Bila svarga – Zemes tipa planēta

 1. kalpošana dievam un rituāli, atturās no seksa, bieži neprecās, zina materiālās un garīgās zināšanas, veic rituālus, patstāvīga nodarbojas ar pašpilnveidošanos un arī citus cenšas mācīt.

Radža tips

1.Asura – dēmoniskie  – ir bagāti, izskatās briesmīgi, drosmīgi, nežēlīgi, skaudīgi, patstāvīgi  tiecas uz baudām,

 1. Atala – skaudība, melo, gļēvi, labi attīstīts intelekts, bailīgi
 2. Piesaistīti alkoholam un narkotikām, un seksam, viegli aizkaitināti un naidīgums. Ierobežots prāts, necieš reliģiskus rituālus
 3. Rakšasi – ierobežotas prāta spējas, viegli aizkaitināti un naidīgums. Ierobežots prāts, necieš reliģiskus rituālus
 4. Pisači – bija ļaunais gars vai velns iepriekšējā dzīvē, tiem ir tieksme ēst bojātu ēdienu, šerpi, nekaunīgi, tieksme uz visa veida apreibinošām vielām, piesaistīti sievietēm, izvirtība, nekautrīgi seksā, izlaidība, pašpārliecināti
 5. Griha gari, – slinki aizdomīgi, skaudīgi, nepiedod, atriebīgi, patīk tumšas un tukšas vietas
 6. Rimas – no dzīvnieku formas – vājš intelekts, diskriminācija un atmiņa, neatšķir labo no ļaunā, nepakļaujas, piesaistīti miegam un seksam, negrib strādāt.
 7. Ūdens dzīvnieks – nepatstāvīgs, bremzēta domāšana, bailīgs, atkarīgs no ūdens, viens otru var apēst ja badā
 8. Augi – cenšas dzīvot vienā vietā, piesaistīts vietai, nekur neiet, bezdarbība, vienaldzība, nepilda uzdevumus, vāja sapratne

Nevajag speciāli mēģināt noteikt no kādas pasaules ieradusies bērna dvēsele. Visas tās ir dvēseles attīstības stadijas (cilvēka dvēsele migrē dažādās attīstības stadijās no vienas pasaules uz otru), jāatceras, ka mēs visi esam bijuši neskaitāmas reizes gan zemākajās pasaulēs, gan augstākajās pasaulēs, mēs visi esam bijuši gan augi, gan dzīvnieki.

Ja bērns nāk no dzīvniekiem, tas nenozīmē ka viņš ir sliktāks. Bieži vien tie bērni, kas nāk no zemākajām pasaulēm, ir gatavi centīgāk strādāt, lai kaut ko dzīvē sasniegtu.

Mūsdienās populāri runāt par indigo bērniem, kas it kā nāk no augstākajām pasaulēm. Tādi neapšaubāmi arī ir, bet tikai ļoti retais.

Katrs vecāks grib saskatīt savā bērnā indigo. Nav nekas sliktāks kā uzskatīt savu bērnu par tādu un paziņot pašam bērnam, ka viņš ir indigo. Pat ja bērnam piemīt kaut kādas īpašas spējas, tas neatceļ normālu bērna audzināšanu.

Ja bērnu sāk uzskatīt par īpaši attīstītu, indigo, tad bērns zaudē bērnību, zaudē emocionālo aizsardzību no vecākiem, kļūst iedomīgs, augstprātīgs, stūrgalvīgs, neciena vecākus, uzskata sevi par pārāku, bet vecākus uzskata par otrās šķiras cilvēkiem, kuri ir radīti, lai viņam kalpotu un klanītos.

Bērnam savukārt jāsaprot, ka viņš ir piedzimis tieši šiem vecākiem tāpēc, ka tieši šeit ir viņa noteiktā mācību stunda.