Garīgā attīstība attiecībās

Ģimene ir sabiedrības pamatšūna, nevis baznīca, ne templis, ne arī svētie cilvēki. Ģimenes veido sabiedrību, kas rada svētos, ceļ un uztur tempļus. Visiem svētajiem ir māte, tēvs, un ģimene.

Vissvarīgākais pasaulē ir savstarpējās attiecības, tās ir galvenā bagātība. Garīgā attīstība iespējama tikai savstarpējās attiecībās. Pats sevi attīstīt var tikai iedomās.

Mūsdienās pasaule kļūst aizvien tehnokrātiskāka, un attiecības ar cilvēkiem aizvien vairāk aizstāj attiecības ar mašīnām. Tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti liels egoisms, paliek grūti kontaktēt ar citiem cilvēkiem, tāpēc viņi labprātīgāk kontaktē ar mašīnām.

Katrs egoists sevī ir pārliecināts, ka viņš ir visgudrākais cilvēks visā pasaulē gandrīz visās jomās, un arī pārējās jomās viņš nedaudz piepūloties varētu kļūt par visgudrāko visā pasaulē.

Ego ir zemes pirmelements. Ja cilvēks ir egoistisks un viņš domā, ka viņam vienmēr visos jautājumos ir taisnība, tad viņā palielinās zemes pirmelements, un viņš kļūst izteicienos ciets, stingrs, nepiekāpīgs, neiecietīgs.

Katrs egoists pie sevis domā ka ir labs un līdzjūtīgs cilvēks. Viņš smaida un citus uzrunā it kā mīļi, pie sevis domā, ka citi vienkārši viņu nav spējīgi saprast. Ja citi nepieņem viņu, tad uzskata ka tie ir muļķi un nepateicīgi.

Ja cilvēks kaut ko pieprasa no citiem, to ko citi viņam nav gatavi dot, tas nozīmē, ka viņš nesaprot, ka tas viņam saskaņā ar Dieva gribu nepienākas. Ja tas viņam pienāktos, tad Dievs noteikti būtu iekārtojis tā, ka viņam tas tiktu iedots.

Materiālajā pasaulē iemiesošanās vīrieša ķermenī skaitās labvēlīgāka, jo vīrietis ir mazāk piesaistīts materiālajai pasaule, līdz ar to viņam vieglāk iegūt mokšu.

Sieviete ir nesaprātīgāka garīgajos jautājumos, bet saprātīgāka materiālajos, jo vairāk piesaistītas tiem.

Vīrietis sapratni materiālajos jautājumos iegūs ar novēlošanos, tāpēc vēlams, lai vīrs būtu 7-15 gadus vecāks par sievu.

Vīrietis nedrīkst pārvērtēt savu nozīmību un apspiest sievu materiāli.