Vīrieša un sievietes atšķirīgā daba

Sieviete un vīrietis nav vienādi, un tāpēc nevar būt vienlīdzīgi.

Sievietei un vīrietim ir pilnīgi pretēja enerģētika, tur kur sievietei enerģijas griežas vienā virzienā, tur vīrietim pretējā, domāšanas veids ir pilnīgi pretējs.

Sieviete jau ārēji ir stipri atšķirīga no vīrieša, bet iekšējā atšķirība ir vēl lielāka, uzskatīt, ka abu domāšana ir vienāda ir liela kļūda.

Sieviete ir skaista no ārpuses, bet neglīta no iekšpuses, vīrietis ir neglīts no ārpuses, bet skaists iekšēji.

Dēļ tā, ka domāšana ir pilnīgi atšķirīga, pilnīga sapratne starp vīrieti un sievieti nav iespējama. Vienīgā iespēja uzturēt labas attiecības ir cieņa. Ja ir cieņa, tad abi izturēsies iejūtīgi pret otra atšķirīgumu, kas katram liekas nepieņemams.

Nezinātājam, tādam, kas nezin vēdas un pasaules uzbūves likumsakarības, no malas var likties, ka vēdās sievietes tiek netaisnīgi diskriminētas. Varētu likties, ka vēdas un arī visas reliģijas ir patriarhālas, kas nostāda vīrieti augstāk nekā sievieti, jo ir ļoti daudz likumu, kas jāievēro sievietēm, bet maz tādu ko jāievēro vīriešiem.

Vīriešu psiholoģija atšķiras no sieviešu psiholoģijas. Pati vīrieša konstitūcija nosaka viņa vēlmi uzspiest savu varu pār sievieti. Sieviete savā konstitūcijā tendēta paklausīt savam vīram.

Paklausība ir sievietes iedzimts instinkts, tāpēc tad, kad vīrs cenšas nodibināt savu vadošo pozīciju ģimenē, tad šī kārtība sievai ir stingri jāievēro. Pat tad, ja kaut kas nav kārtībā, sieva nedrīkst strīdēties ar vīru, tad starp laulātajiem nekad nebūs domstarpību.

Vīrietis ir saules enerģija, aktīva, uzbudinoša, viņā ir līdera enerģija, tā dod viņam spēku, tas spīd kā saule, kas silda un rūpējas par visu. Ja vīrišķā enerģija ir savienojumā ar lielu egoismu, tad tā cenšas pakļaut sev un izmantot sievieti savā labā.

Sieviete ir mēness enerģija, tā ir maiga, nomierinoša, dod atpūtu un baudu. Saule apspīd mēnesi, tāpat arī sieviete vīrieša klātbūtnē atplaukst. Tieši sievišķā enerģija ir tā kas dod visiem prieku, mieru un laimi. Mēnesis pats neizstaro gaismu, tāpat arī sieviete viena nevar uzplaukt. Īstai sievietei jābūt maigai, vājai un viņa nedrīkst pati pieņemt lēmumus, sievietei ir vienmēr jākonsultējas ar vīrieti, un jāklausa viņam.

Vīrietis var viegli mainīt attiecības, bet sieviete nevar. Mūsdienās sievietes cenšas dzīvot kā vīrieši un arī viegli mainīt partnerus.

Sievietes, ja viņām nav ģimenes, no tā ļoti cieš, bet vīrieši no tā tik ļoti necieš.

Vīrietim emocijas un intelekts ir atdalīti, un var būt tikai viens no abiem, ja ir intelekts, tad nav emocijas. Ja ir emocijas, tad intelekts atslēdzas, piemēram, ja vīrietim ieslēdzas jūtas, tad viņš pazaudē galvu, paliek nožēlojams un smieklīgs.

Ja vīrietis nonāk apkārtējo sieviešu ietekmē, tad viņam intelekts atslēdzas. Sievietei šajā gadījumā vienalga jāpaliek sievietei, viņa nedrīkst sākt spēlēt vīrieša lomu. Tikai turpinot spēlēt sievietes lomu, sieviete var glābt vīrieti.

Sieviete ietekmē vīrieti nevis ar fizisko spēku, bet ar mistisko sievišķo enerģiju.

Vīrietis sev enerģiju var iegūt ar askēzēm un jūtu kontroli, uzstādot sev mērķus un ejot uz tiem. Sieviete savu enerģiju iegūst savādāk. Viņas misija ir darbība ģimenē, viņa iegūst savu spēku ar uzticību savam vīram. Uzticīgai sievai Dievs izpilda visas viņas vēlēšanās mistiskā veidā, vai nu vīrs viņai visu sagādā, vai arī kaut kā savādāk.

Vīrietis iekaro telpu, rada to, bet sieviete to piesātina ar emocijām, pārvērš par apdzīvojamu platību.

Mūsdienās visur valda egoisms un skaudība un tāpēc vīrietis skauž sievieti, grib izbaudīt tikpat emocijas kā sievietes, bet sieviete, skauž vīriešiem un grib būt tikpat enerģiska un uzņemties atbildību, kā vīrieši..

Muļķis ir tas cilvēks, kas mūsdienās nesaprot kā viņam jāuzvedas, atkarībā no tā vai esi piedzimis kā vīrietis vai kā sieviete, un kādā kārtā esi dzimis.

Sievietei grūti kontrolēt savu mēli, savu runu, to, kas nāk ārā no mutes. Sievietei vajag censties klusēt un klausīties. Pilnībā no pļāpāšanas viņa nekad nespēs atteikties, bet vajag censties runāt vismaz ar tādam draudzenēm, ar kurām var parunāties par kaut ko vērtīgu, vislabāk par garīgo pilnveidošanos. Vīrietim grūti kontrolēt savu ēšanu, to kas nāk iekšā caur muti. Viņam jāiemācas ēst pareizā laikā un nepārēsties.

Vīrietis ir intelektuāls, sieviete ir emocionāla.

Sievietei saprāts viegls, elastīgs, vīrietim ļoti inerts, lēni mainās.

 

Vīrietim,  ja viņš saka “jā”, tad viņš vienmēr arī domā ka tas ir “jā”, un “nē” viņam vienmēr ir domāts kā “nē”. Ja sieviete saka “jā”, tad te var būt daudz nianses, bieži tas nozīmē arī “jā”, bet var nozīmēt arī daudz ko citu. Tāpat sievietes  “nē” arī ir daudz nianses, tas var nozīmēt arī ka “jā”.

Sievietei vērtību sistēma ir  pavisam atšķirīga. Sievietei visa dzīve sastāv no sīkumiem – katrs sīkums viņai ir svarīgs. Viņai vienkārši pasniegts ziedu pušķis ir tikpat vērtīgs kā uzdāvināts dimanta gredzens. Vīrietim ziedu pušķis ir daudz mazāk vērtīgs kā dimanta gredzens.

Vīrietim smadzenēs strādā vai nu tikai labā puse, vai nu tikai kreisā puse un no vienas uz otru tās pārslēdzas ļoti lēni. Sievietei arī var vienlaicīgi strādāt tikai viena smadzeņu puslode, bet tās var ļoti ātri pārslēgties, it kā viņas strādātu abas divas vienlaicīgi.

Vīrietim smadzenes strādā tā, ka viņš spējīgs domāt ar vēsu pratu, bez emocijām. Sievietēm par cik abas smadzeņu puslodes strādā it kā vienlaicīgi, tad prāts vienmēr ir emocionāli iekrāsots, viņas emocijas nekad pilnībā neatslēdzas. Svarīgu lēmumu pieņemšanai sievietes emocionāls prāts nav derīgs, jo viņa emociju ietekmē var pieņemt aplamu lēmumu, tāpēc gala lēmumu ir jāuztic vīrietim, bet sievietei ir tāpēc jāuzņemas atbildība par attiecībām ģimenē.

Vīrietis ir spējīgs dziļāk koncentrēties uz kaut ko vienu un atslēgt savas emocijas, to pierāda arī fakts ka gandrīz visi zinātnieki, visi ģēniji ir vīrieši. Sievietei prāts neļauj koncentrēties uz kaut ko vienu, tā ir spējīga darīt vairākus darbus vienlaicīgi, bet nevienā atsevišķā jomā nespēj sasniegt pilnību.

Vīrietis var vērtēt otru cilvēku pozitīvi, negatīvi vai neitrāli. Sievietei ir spēcīga emociju ietekme, to iespaidā viņa var vērtēt tikai pozitīvi vai negatīvi, viņa nav spējīga vērtēt neitrāli, tāpēc sievietei nav ieteicams būt vadītājai.

Sievietes princips ir ‘Kā darīt”, vīrieša princips ir “Ko darīt”. Piemēram ja ir kaut kur jāiet, tad vīrietis interesēsies, kas tur notiks, bet sievietei būs svarīgāk, ko vilk mugurā un kādas vēl personas tur būs.

Vīrietis mīl lietas, rezultātu, bet sievietes mīl attiecības, procesu.

Kad sarunājas vīrietis un sieviete, tad vīrietis apmainās ar informāciju, bet sieviete veido attiecības.

Kad sieviete kaut ko saka, tas parasti ir ar zemtekstu. Kad vīrietis kaut ko saka, tad tur ir viss atklāti pateikts, nav zemteksta.

Kad sieviete klusās ko viņai saka, tad viņa saklausa zemtekstu. Kad vīrietis klausās ko viņam saka, viņš saprot tieši to ko saka, un neko vairāk, viņš nejūt zemtekstu.

Vīrietis labprāt savā dzīvē bez vajadzības neko nemainītu, bet sieviete visu laiku grib kaut ko uzlabot.

Jo vairāk savā dzīvē vīrietis ir redzējis un pieredzējis, jo vērtīgāks tas ir, bet sievietei ir otrādi – jo vairāk sieviete savā dzīvē ir redzējusi un pieredzējusi, jo mazvērtīgāka viņa ir.

Sieviete piedzimst dievišķa, ar visu nepieciešamo pilnai laimei, viss ko viņai vajag, ir saglabāt savu tīrību. Tāpēc jaunībā par to rūpējas tēvs, pēc kāzām vīrs, ja nav vīra, tad viņas dēls.

Zēns piedzimst bez nekā, viņam dzīvē ir pašam viss jāsasniedz – mācīties, trenēties, jo vairāk viņš pārvar grūtības, jo vairāk tas attīstās.

Sieviete, kas degradējas pēc tam vairs nav spējīga attīstīties. Viņa var atgūt savu statusu, bet emocionāli vairs nekad neatgūs zaudēto. Vīrietis var degradēties vairākas reizes, un pēc tam atkal progresēt.

Sieviete ir mainīgā forma, bet vīrietis – nemainīgā. Tāpēc kaut ko izmainīt attiecībās var tikai sieviete.

Sieviete vienmēr grib kaut ko uzlabot savā dzīvē. Vīrietim, ja var neko nemainīt, tad viņš neko nemainīs. Vīrietis neko nedarot degradējas.

95% gadījumos laulības šķiršanu ierosina sievietes.

95% psihologu pacientu ir sievietes. Viņas pašas sev izdomā problēmas.

95% likumpārkāpēju un cietumnieku ir vīrieši, viņi paši rada sev problēmas attiecībās sabiedrībā.

Ja sieviete raksta dzejoli, vai rada kaut kādu mākslas darbu, tad viņa to dara  sev. Vīrietis, ja raksta dzejoli, tad tāpēc lai parādītu citiem un iegūtu sev slavu.

Sievietes egoisms izpaužas tā, ka viņa grib pati būt par sevi noteicēja, pati pelnīt naudu un būt neatkarīga, bet vīrieša egoisms izpaužas tā, ka viņš negrib strādāt un uzņemties atbildību, bet vairāk baudīt un pievērsties sievietēm.

Vīrietim prāts ir cieši saistīts ar saprātu, tāpēc vīrietis dzīvo idejās. Par cik vīrieša prāts ir atdalīts no jūtam, stresa gadījumā vīrietis cenšas pabūt vientulībā.

Sieviete dzīvo ar jūtām, tā dzīvo emocijās. Sievietes mīl atrasties sabiedrībā, stresa gadījuma sieviete grib izrunāties. Sievietei dienas laikā rodas daudz emociju, kas uzkrājas un noslogo prātu, un tāpēc tās kaut kur ir jāizliek.

Sievietei jāciena vīrieša vēlmi būt vienam, bet vīrietim jāciena sievietes vēlmi izrunāties.

Vīrieša spēks vairojas tad, ja viņš kontrolē savas jūtas un viņa prāts ir koncentrēts uz savu mērķu sasniegšanu, sievietes spēks vairojas no viņas uzticības un šķīstības, no viņas enerģijas koncentrēšanas uz emocijām un mīlestību, kas vērsta uz vienu vienīgu vīrieti.

Sievietei ir svarīgāk, lai ēdiens labi garšo, vīrietim svarīgāk, lai viņš būtu pieēdies, ka tikai pilns vēders.

Sieviete no ārpuses izskatās maiga, bet iekšā tai ir stingrs raksturs. Vīrietis no ārpuses izskatās stingrs, bet iekšā tam ir maigs raksturs.

Sievietei ķermenis atslābināts, viņai grūtāk to sakoncentrēt. Vīrietim ķermenis stingrs, tam ir vieglāk veikt askēzes un piespiest sevi kaut ko darīt.

Sieviete ilgi neapvainojas, bet tad, kad beidzot apvainojas, tad ilgi nevar piedot. Vīrietis ātri sadusmojas, bet pēc tam ātri piedod un aizmirst pāridarījumu.

Sieviete piesaistās pie teritorijas, pie savas mājas, bet vīrietis piesaistās pie savas darbības.

Vīrietim vajag ideju, viņš domā par to, kas ir noderīgs dzīvē, savukārt  sievietei vajag emocijas, viņa domā estētiskās kategorijās, viņai noderīgums arī  ir svarīgs, bet vēl svarīgāk ir kādas emocijas tas viņā rada. Piem: vīrietim, kaut kāds aparāts, kas atvieglo darbošanos, vienalga kā viņš izskatās, tas liksies noderīgs, bet ja tas  neglīti izskatās, sievietei tas nepatiks, kaut arī noderīgs.

Vīrietim vajag cieņu, sievietei vajag sapratni.

Sieviete ir sabiedriska būtne, bet vīrietis ir vientuļnieks.

Katram cilvēkam piemīt gan sievišķā, gan vīrišķā daba. Katrā harmoniskā vīrieti ir apmēram  80% vīrišķās, un 20% sievišķās dabas. Katrā harmoniskā sievietē ir apmēram  80% sievišķās un 20% vīrišķās dabas. Mūsdienās degradācijas rezultātā atšķirības pamazām izzūd, daudzi vīrieši palikuši sievišķīgi, viņos ir jau vairāk kā 20% sievišķības, bet sievietes palikušas kā vīrieši.

Ja sieviete izšķiras un atrod sev jaunu vīru, tad viņa savas iepriekšējās laulības problēmas paņem līdzi un izliks savā nākošajā laulībā, tiklīdz kā viņa sajutīsies aizsargāta.

Sieviete divreiz vairāk izjūt izsalkumu, ir četras reizes bailīgāka, sešas reizes bezkaunīgāka, un viņai ir deviņas reizes lielāka seksuālā kaisle.

Sievietei piemīt saldkaisle un viņa ir deviņas reizes seksuālāka kā vīrietis. Sievietei patīk skūpstīties, apkampties, pieskārieni, ķermeņa izdaiļošana, krāsoties, lakoties, frizūra, u.t.t., visa dzīve viņai ap to grozās, tas viss to pierāda.

Tas, ka sieviete ir deviņas reizes seksuālāka nenozīmē, ka viņai vajag deviņas reizes vairāk seksa, bet gan to, ka viņai tas ir daudz nozīmīgāk, un jāņem vērā, ka sievietei sekss nav tikai pats dzimumakts, bet arī viss pārējais, skūpsti, ziedi, pasākumi, apģērbi, utt.