Dievs ir visu varens

Vēdās teikts, ka Dievs ir visur un viss ir Dieva varā.

Pret Dievu jāizturas kā pret godīgu, pārpasaulīgu un ārkārtīgi tīru. Šaubas par Dieva visvarenību ir maldīga koncepcija, kas dod ir lielu iespēju spekulācijām.

Šaubīgi ticīgie var domāt, ka Dievs ir ļoti varens, bet tomēr Viņš visu nemaz nevar izdarīt, piemēram viņš nespēj palīdzēt sīkās ikdienas ķibelēs. Viņš ir labs, bet Viņš nevar palīdzēt sīkumos, tāpēc Viņš nav īpaši praktisks, nav ko uz Dievu paļauties, jo savu dzīvi mēs nosakām paši.

Daži uzskata, ka Viņš ir radījis šo pasauli, bet tagad tā attīstās pati par sevi, un Dievs ir zaudējis varu pār viņu. Vai arī – Viņš nav pilnībā zaudējis kontroli, bet daži no viņa palīgiem, kā eņģeļi vai velns, ir sacēlušies un tagad dzīvo neatkarīgi ārpus viņa ietekmes, tāpēc Dievs mums nevar palīdzēt visos gadījumos, un no tā izriet, ka no Dieva nav īpaša labuma.

Tāpat populāri ir runāt par citplanētiešiem, kas ir daudz varenāki par mums un mēs esam to priekšā bezspēcīgi, jo tie ir daudz gudrāki un tehnoloģiski attīstītāki. Cilvēki domā, kad ja vien citplanētieši gribētu un viņiem tas būtu atļauts, tad viņi jau sen būtu visu Zemi iekarojuši un cilvēci pakļāvuši sev.

Ir jāsaprot, ka pilnīgi viss šajā Visumā, gan visi eņģeļi, gan velns, gan arī citplanētieši ir pilnīgā Dieva kontrolē, un bez Dieva ziņas viņi nav spējīgi neko izdarīt. Tie var izdarīt tikai un vienīgi to, ko viņiem atļauj Dievs, saskaņā ar karmas likumiem.