Dažādas prakses

Budisms

Savos pamatos budisms balstās uz Vdām, bet atšķirība ir tajā apstāklī, ka Budisti negrib atzīt Dievu kā personību. Budists ir kā narkomāns, sēž meditācijā un kultivē sevī ilūziju, ka pats ir Dievs. Buda bija pravietis, kas ieveda maldos tos, kas apskauda ticīgos.

Čenelings, kontakts ar gariem

Daudzi mūsdienās stāsta, ka ir tā saucamie kontaktieri ar viņpasaulēm, bet 99,9% gadījumos šie kontakti nav ar tām būtnēm, par ko viņas uzdodas.

Augstākajās pasaulēs mājo daudz dzīvas būtnes, kas komunikācijā ar cilvēkiem var pieņemt jebkādu izskatu . To nolūks var būt gan labvēlīgs, gan arī ļauns. Ja piemēram kādam sapnī pie viņa atnāk būtne, kas uzdodas par kādu lielu personību, piem. Jēzu Kristu, tas visdrīzāk ir kāds gars. Gari parasti nāk pie parastiem cilvēkiem, materiālistiem. Ir ļoti maz ticams, ka svētas peronības, tādas kā piemēram Jēzus Kristus nāks pie parasta materiālista un ar viņu sapnī runās. Patiešām svētais arī var iznākt uz kontaktu, bet tas var gadīties tikai tādam cilvēkam, kas ir pats svētais. Pie parasta materiālista ne sapnī, ne nomodā svētie gari nenāks, tas ir ļoti maz ticams.

Saikne ar smalkās pasaules būtnēm var būt pat bīstama, jo iespējams, ka tie gari, kas iziet uz sakariem ar cilvēkiem, ir tādas dvēseles, ko Dievs nav pieņēmis kaut kādu viņu noziegumu dēļ – pašnāvnieki, slepkavas un citi, un tāpēc tagad ir spiesti dzīvot kā gari, bez materiālā ķermeņa. Kontakts ar tādiem gariem ir bīstams tāpēc, ka tie var sabojāt smalko ķermeni, ko pēc tam ir ļoti grūti atjaunot.

Kā noteikt vai sapnī atnācis svētais vai viltīgs gars? Ja kāds gars sapnī vai kāda cita veida kontaktā kādam cilvēkam saka kaut ko tādu, kas ir pretrunā ar svētajiem rakstiem, tas ir drošs pierādījums tam, ka tas nav sūtnis no garīgās pasaules.

Sektas

Sekta ir tādu cilvēku grupa, kas ir pārņēmusi no kādas reliģijas kaut kādu fragmentu, un lieto to sev kā pamatizpratni. Sektas jēdzienu var piešķirt tikai šīs reliģijas galvenās konfesijas pārstāvji, tikai tie, kam ir dziļa izpratne par doto reliģiju. Saprast svešu reliģiju var tikai ļoti tolerants cilvēks, kādu mūsdienās ir liels retums. Cilvēks no malas nedrīkst piešķirt nevienai reliģiskai kopai sektas birku, ja viņam nav dziļas izpratnes par šo reliģiju.

Reiki

Rei – ki, tulk. roka + prana. Tehnika ārstēšanai ar roku, novadot pranas plūsmu ar roku palīdzību. Tā nav garīga prakse, bet tikai smalkās enerģijas – pranas vadīšanas prakse. Tā balstās uz principu – tur kur ir prāts, tur iet prana, tā novirzot pranu uz vajadzīgo objektu.

Hipnoze

Hipnoze – (nidra, sanskr). Hipnoze ir siddhi – paranormālā spēja. Hipnozes stāvoklī cilvēkam pazūd visas slimības, tas var iemācīties daudz ko, visu atceras. Hipnoze ir bīstama tehnika, jo uzticot sevi nezināmam cilvēkam, mēs nezinām cik godprātīgi viņš to izmantos, vai neizmantos savtīgiem nolūkiem.

Regresīvā hipnoze

Ar to var iegūt interesantu informāciju par iepriekšējo dzīvi. Parasti hipnozes stāvoklī cilvēku ieved mediators, kas piedalās ar savu prātu, līdz ar to nav pārliecības par hipnozes redzējuma objektivitāti, jo mediators ir ieinteresēts savā biznesā. Vislabāk ir to veikt individuāli, bez mediatora, bet tas parasti prasa ilgāku laiku un vingrināšanos. Regresīvā hipnoze var iedarboties arī destruktīvi, jo cilvēks vēl vairāk iegremdējas savā problēmā, jo saskaņā ar prāta dabu, prāts uz to ieciklējas. Patiesībā mūsu problēmu cēlonis nav kaut kāds konkrēts notikums, bet gan mūsu materiālās vēlmes un tieksme pēc baudām. Regresīvā hipnoze tiek piedāvāta kā līdzeklis,lai atrastu problēmas iemeslu pagātnē. Saprast problēmu nav slikti, bet cerēt,ka ar hipnozes palīdzību mediators varēs kaut ko izmainīt un viss būs labi, ir naivi, jo mūsu dzīves plāns jau ir sen sastādīts, mēs visi ar visiem esam cieši saistīti, pa lielam neko šajā dzīvē izmainīt nevar.