Ievads

 

Ja jūs domājat ka Dieva nav, tad informācija šajā lapā nav domāta Jums!

Mēs uzskatām, ka ikvienam, kas grib dzīvot apzinātu dzīvi, ir jānodrošina piekļuve svētajām zināšanām, bez maksas un bez ierobežojumiem. Šajā lapā mēs sniedzam vēdiskās zināšanas, lai praktiski palīdzēt jums, dārgie lasītāji, izmantot tās reālajās dzīves situācijās, rast atbildes uz ikdienas jautājumiem. Šī nav izklaidējoša lasāmviela vienreizējai izlasīšanai, bet padomi, kas jāielāgo, jāieliek savā atmiņā, lai tos vienmēr atcerētos un varēdu izmantot ikdienā. Ja jūs nopietni izmantosiet šīs zināšanas – jūs pamanīsiet, ka tās patiešām strādā. Pirmais solis  ir uzņemties pašiem atbildību par savu dzīvi, tad arī Dievs palīdzēs Jums iet savu ceļa, ceļu uz mīlestību un patiesu laimi. Kad sāksiet nopietni strādāt ar sevi, ievērot Dieva likumus, tikai tad uzradīsies arī garīgais skolotājs, jo, lai uzrastos garīgais skolotājs, vispirms ir jāsagatavo sevi. Vispirms cilvēkam ir jāparāda, ka viņš ir gatavs mācīties un ievērot likumus, jo tādiem, kas nevēlas mācīties, tiem Dievs nedod skolotāju. Skolotāju ir jānopelna centīgi mācoties bez viņa. Vēdās ir teikts – kad skolnieks ir gatavs, tad tam vienmēr atradīsies garīgais skolotājs. Mācīties nozīmē ne tikai uzzināt kā jādara, bet arī neatlaidīgi mēģināt pareizi darīt, pārvarot  sevi. Zināšanas kā pašas par sevi vēl nedod nekādu garīgo attīstību. Tas kas zina, kā pareizi jādara, bet pats dzīvo nepareizi, tas ne ar ko nav labāks par to, kas dzīvo nepareizi, neko nezinādams.

Daudzi cilvēki lepojas ar to, ka ir brīvi, tic tikai sev un ignorē jebkādas teorijas. Mūsdienās cilvēki ar brīvību saprot brīvību grēkot, brīvību no jebkuriem ierobežojumiem. Patiesībā viņi ir sava prāta, kas atrodas augstāko spēku ietekmē, vergi, paši to nesaprazdami. Vēdiskajā izpratnē brīvība ir darīt to, ko vēlies, izraujoties no materiālās pasaules ietekmes, nepakļaujoties saviem jutekļiem un prāta iegribām, ievērojot materiālās pasaules likumus, kas uzliek dažādus ierobežojumus, lai rezultātā iegūtu brīvību no materiālās pasaules važām. Cilvēkus baida šie materiālās pasaules likumu noteiktie ierobežojumi, jo viņi saprot, ka tas ierobežo viņu iespēju grēkot. Tomēr jo vairāk viņi cenšas darīt to, kas viņiem patīk, tas ir grēkot, jo stingrāk tie sapinas materiālās pasaules važās, un jo nelaimīgāki paliek.

Mūsdienās visi zina savas tiesības, bet reti kurš interesējas par saviem pienākumiem. Daudzi cilvēki nesaprot, priekš kam ir vajadzīgi visādi ierobežojumi, un nevēlas apgrūtināt sevi ar tiem, bet Vedās teikts, ka ierobežojumi vajadzīgi, lai personība varētu attīstīties, jo pretējā gadījumā viņa degradējas.

Ja cilvēks pats sevi neierobežo, dzīvo tā kā viņam patīk, tad Dievs viņu ierobežo, kā piemēram, ja cilvēks neierobežo savu diētu, ēd to, kas pagadās, neko nešķirojot, tad rezultātā tam rodas slimības un sāpes, un tās viņu darbību ierobežos.